Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Aktiviteter

Tranetur til Vattenriket - 188

Lørdag d. 30 marts 2019, kl. 12.00-kl. 18.00, pris 250 kr.

Første stop på denne trane-safari-tur er Naturum Vattenriket, som ligger ved bredden af Helge Å i Kristianstad, Skåne. Her vil turleder Geert Fredslund orientere om dagens program, og naturskribent Ole Andersen vil fortælle om tranen og dens nye trækvaner. Herefter vises kortfilm om biosfæreområdet, og der vil også være lejlighed til at se Naturums udstilling.

Næste stop på turen er Pulken, hvor vi besøger forfatter og billedkunstner CarlChristian Tofte, kendt fra bl.a. Politikens store fuglebog, og ser hans egen traneudstilling. Pulkens udsigtstårn er sidste stop, hvor du kan opleve både tranedans og tranefodring med forhåbentlig flere tusinde traner.Husk fornuftigt overtøj, kikkert og kamera!

3 ledige pladser

Kursus i de svenske og de danske skatteregler - 189

Torsdag d. 4 april 2019, kl. 18.00-kl. 20.30, pris 350 kr.

Som ejere af fritidsejendomme i Sverige eller af huse på arrendetomt skal vi betale skatter i Sverige og Danmark. Der er både tale om den løbende, årlige ejendomsværdibeskatning, som i Sverige kaldes fastighetsavgift, og skat af fortjenesten ved salg. Desuden kan der være tale om indkomstbeskatning, hvis man lejer ud eller sælger produkter fra sin ejendom. Beregning af skatterne og samspillet mellem svensk og dansk beskatning gennemgås af foreningens advokat Lars Holm Rasmussen på dette foredrag. Hovedvægten er på ejendomsværdiskat og svensk avanceskat, mens indkomstskat kun gennemgås i hovedtræk.

15 ledige pladser

Fisketur for torpare: Havørred og laks i Mörrumsån - 179C

Lørdag d. 6 april 2019, kl. 08.00-kl. 16.00, pris 695 kr.

Når du fisker i Mörrumsåen skal du huske, at du fisker efter nogle af verdens største laks og havørreder. Dette stiller krav til din udrustning, altså at grejet er kraftigt nok! Sådan står der på fiskekortene til Mörrum.

Danske Torpare arrangerer en fælles havørredtur i det tidlige forår. 

Der er tale om et kør selv arrangement, hvor vi mødes ved Laksens Hus P-plads kl. 08.00. Vi har fiskekort til pool 1-32 (nedstrøms for Laksens Hus). Torpare arrangementet slutter kl. 16 ved P-pladsen med indvejning og præmiering af den største laks og ørred. Herefter er der selvfølgelig rig mulighed for at fortsætte fiskeriet på egen hånd.

Vi bliver et selskab på i alt 15 personer. Oplys venligst fulde navne, e-mail og telefon numre på alle deltagere ved tilmelding. Claus Egeris, AU formand og lystfisker er vært for arrangementet.

PRIS: I alt 14 fiskekort sælges efter først til mølle-princippet. PRIS: 695 DKK

STED: Laksens Hus | Mörrums Kronolaxfiske, Kvarnvägen 1, 37530, Mörrum, Sverige

3 ledige pladser

Besøg af Skatteverket 10. april kl 10 - 197

Onsdag d. 10 april 2019, kl. 10.00-kl. 11.00, pris 50 kr.

Har du spørgsmål til, hvad du skal forholde dig til, når du har fast ejendom i Sverige? Så kom og få svar, når Skatteverket besøger Danske Torpare og fortæller om inkomstdeklaration, fastighetsdeklaration, taxeringsvärdet, ejendomsafgift samt informerer om avancebeskatning ved salg af ejendom.

Der vil også være tid til at tale om reglerne for indtægter ved fast ejendom – herunder skov og udlejning. Hvis du ønsker et privat informationsmøde, skal du ringe til os på 39 29 52 82, hvorefter du vil få tildelt en tid af et kvarters varighed mellem kl. 11.15 og 17.00 og igen imellem kl. 19.00 og 20.30 onsdag d. 10. april eller mellem kl. 11.15 og 12.30. torsdag d. 11. april.

 

Tidspunkterne fordeles efter først til mølle princippet.

 

22 ledige pladser

Besøg af skatteverket 10. april kl 18 - 198

Onsdag d. 10 april 2019, kl. 18.00-kl. 19.00, pris 50 kr.

Har du spørgsmål til, hvad du skal forholde dig til, når du har fast ejendom i Sverige? Så kom og få svar, når Skatteverket besøger Danske Torpare og fortæller om inkomstdeklaration, fastighetsdeklaration, taxeringsvärdet, ejendomsafgift samt informerer om avancebeskatning ved salg af ejendom.

Der vil også være tid til at tale om reglerne for indtægter ved fast ejendom – herunder skov og udlejning. Hvis du ønsker et privat informationsmøde, skal du ringe til os på 39 29 52 82, hvorefter du vil få tildelt en tid af et kvarters varighed mellem kl. 11.15 og 17.00 og igen imellem kl. 19.00 og 20.30 onsdag d. 10. april eller mellem kl. 11.15 og 12.30. torsdag d. 11. april.

 

Tidspunkterne fordeles efter først til mølle princippet.

 

17 ledige pladser

Besøg af skatteverket 11. april kl 10. - 199

Torsdag d. 11 april 2019, kl. 10.00-kl. 11.00, pris 50 kr.

Har du spørgsmål til, hvad du skal forholde dig til, når du har fast ejendom i Sverige? Så kom og få svar, når Skatteverket besøger Danske Torpare og fortæller om inkomstdeklaration, fastighetsdeklaration, taxeringsvärdet, ejendomsafgift samt informerer om avancebeskatning ved salg af ejendom.

Der vil også være tid til at tale om reglerne for indtægter ved fast ejendom – herunder skov og udlejning. Hvis du ønsker et privat informationsmøde, skal du ringe til os på 39 29 52 82, hvorefter du vil få tildelt en tid af et kvarters varighed mellem kl. 11.15 og 17.00 og igen imellem kl. 19.00 og 20.30 onsdag d. 10. april eller mellem kl. 11.15 og 12.30. torsdag d. 11. april.

 

Tidspunkterne fordeles efter først til mølle princippet.

 

28 ledige pladser

Vand ind og vand ud - egen brønd, boring og afløb - Jylland - 198B

Lørdag d. 27 april 2019, kl. 14.00-kl. 17.00, pris 195 kr.

Denne aften vil foreningens frivillige rådgiver, bestyrelsesmedlem og civilingeniør Bjørn Donnis diskutere problemer med drikkevandskvalitet, rådgive om afhjælpningsmuligheder samt oplyse om hvilke krav, kommunerne kan stille til private afløbsinstallationer.

28 ledige pladser

Informationsaften om minirensningsanlæg - 190

Tirsdag d. 30 april 2019, kl. 17.00-kl. 19.00, pris 0 kr.

Kom til informationsaften hos BioKube og oplev deres patenterede minirenseanlæg til spildevand, som er særligt egnede til fritidshuse og dit svensk torp. 

48 ledige pladser

Besøg fra det danske skattevæsen kl. 11.00 - 191

Torsdag d. 23 maj 2019, kl. 11.00-kl. 13.00, pris 50 kr.

Vi får besøg af medarbejdere fra Skattestyrelsen i Danmark til en snak om de skattespørgsmål, der opstår ved at have fritidsbolig og måske også indtægter i Sverige.Det svenske torp skal selvangives til Danmark af hensyn til ejendomsværdibeskatning; og har man for eksempel lejet fritidshuset ud, hører det også hjemme i det danske skatteregnskab.

31 ledige pladser

Besøg fra det danske skattevæsen kl 17 - 192

Torsdag d. 23 maj 2019, kl. 17.00-kl. 19.00, pris 50 kr.

Vi får besøg af medarbejdere fra Skattestyrelsen i Danmark til en snak om de skattespørgsmål, der opstår ved at have fritidsbolig og måske også indtægter i Sverige.Det svenske torp skal selvangives til Danmark af hensyn til ejendomsværdibeskatning; og har man for eksempel lejet fritidshuset ud, hører det også hjemme i det danske skatteregnskab.

32 ledige pladser

SKÅNSK KULTUR OG NATUR-VANDRING PÅ HOVDALA - 199B

Lørdag d. 8 juni 2019, kl. 10.00-kl. 16.00, pris 195 kr.

Kør selv arrangement i nærheden af byen Hässleholm. Her ligger den gamle imponerende borg/herregård, Hovdala, med fascinerende bygninger og en flot park med orangeri.

Vi følger nogle af de bedste stier på kryds og tværs gennem dette herlige landskab, får en omvisning i hovedbygningens spændende interiør og besøger ”Den Glade Ged”, der er et gårdmejeri med geder og salg af produkter fremstillet af gedemælk. Vandring på ca. 10 km. så medbring fornuftigt vandrefodtøj.

Medbring mad og drikke.

Sted: Parkeringspladsen ved Hovdala Slot. Hovdala Slot ligger ca. 7 km syd for Hässleholm ad vej 23. Pris: 195 kr. og pris for ikke-medlemmer 245 kr. Værter: Pia Cederval Andersen og Erik Kragh.

35 ledige pladser

Lær at spinde rok - 200

Lørdag d. 15 juni 2019, kl. 10.00-kl. 15.00, pris 260 kr.

Nu har du nu muligheden for at lære at spinde dit eget garn. Du lærer at spinde på håndten og rok i løbet af dagen. Hvis din egen rok har mangler eller skavanker, kan du få hjælp til at få den funktionsdygtig igen.

Du har mulighed for at købe en enkel, velfungerende håndten for 50 kr., hvis du ikke selv har en i forvejen. Der vil også i begrænset omfang være mulighed for at låne en rok på kursusdagen, og der vil være forskellige typer uld til rådighed.

Medbring: Rok, håndten, uld (hvis du har), mad og drikkevarer til frokost. Vi byder på kaffe, te og kage.

Sted: Sankt Annæ Gymnasium, Sjælør Boulevard 135, 2500 Valby (ved hovedindgangen). Pris: 260 kr. Ikke medlemmer 310 kr. Underviser: Pia Cederval Andersen (lærer i håndarbejde og sløjd). Tilmeldingsfrist: 12. juni (max 12 deltagere)

12 ledige pladser