Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Jura & økonomi

Paragraffer og papirer kan være svære at holde styr på, når man har hus i Sverige, men hjælpen er nær. Vi afholder kurser i skatteforhold, sameje, generationsskifte og andre emner, der er vigtige for medlemmerne. Foredragsholderne er dygtige og erfarne rådgivere inden for jura og økonomi.

Foredragsaften om arrende og servitutter - 119

Torsdag d. 17 maj 2018, kl. 17.30-kl. 20.30, pris 350 kr.

Aftenens anden del handler om arrende, altså leje af grundareal til huset, vi selv ejer. Kan arrende-aftalen opsiges? Hvor lange – eller korte – perioder kan aftales? Kan arrende-afgiften stige uden begrænsninger? Hvordan må vi benytte arealet? Har grundejeren krav på at købe huset, hvis vi vil sælge? Disse og andre typiske spørgsmål vil blive belyst og besvaret. Advokat Lars Holm Rasmussen hjælper med at formidle mellem svensk og dansk.

24 ledige pladser

Generationsskifte Søborg - 121

Torsdag d. 31 maj 2018, kl. 17.30-kl. 20.30, pris 350 kr.

For mange torpare er det en selvfølge, at ejendommen i Sverige skal blive i familien og derfor overdrages fra forældre til børn, når tiden er inde. Der er forskellige muligheder for at tilrettelægge overdragelsen: Gave, køb eller arv. Valget af løsning må indrettes efter den enkelte families muligheder og ønsker; og det er vigtigt at gennemtænke de juridiske, økonomiske og familiære forudsætninger og konsekvenser. Afgifts- og skattemæssigt kan der være penge at spare ved at vælge en gunstig fremgangsmåde i god tid.

13 ledige pladser

Introduktionsmøde for nye medlemmer - 122

Mandag d. 4 juni 2018, kl. 17.30-kl. 20.30, pris 0 kr.

Danske Torpare byder velkommen til nye medlemmer af foreningen med information og gode råd om det at være fritidshusejer i Sverige.Foreningens erfarne rådgivere vil hjælpe dig med at komme godt fra start som ny fritidshusejer i Sverige. I løbet af aftenen vil de indføre dig i emnerne ejendomsjura, skat, økonomi, forsikring, husets teknik og vedligeholdelse samt kontakt til svenske myndigheder.

35 ledige pladser

Generationsskifte - 130

Tirsdag d. 4 september 2018, kl. 17.30-kl. 20.30, pris 350 kr.

For mange torpare er det en selvfølge, at ejendommen i Sverige skal blive i familien og derfor overdrages fra forældre til børn, når tiden er inde. Der er forskellige muligheder for at tilrettelægge overdragelsen: Gave, køb eller arv. Valget af løsning må indrettes efter den enkelte families muligheder og ønsker; og det er vigtigt at gennemtænke de juridiske, økonomiske og familiære forudsætninger og konsekvenser. Afgifts- og skattemæssigt kan der være penge at spare ved at vælge en gunstig fremgangsmåde i god tid.  

28 ledige pladser

Køberkursus - 131

Onsdag d. 5 september 2018, kl. 17.30-kl. 20.30, pris 0 kr.

Drømmer du om køb af fritidshus i Sverige, kan du her få hjælp og vejledning til at finde det rette hus. Boligkøb i Sverige er ikke helt det samme som i Danmark, og der er masser af gode råd at hente denne aften, som kan spare dig både tid og penge i sidste ende.

35 ledige pladser

Jura for jyder - 137

Tirsdag d. 25 september 2018, kl. 17.30-kl. 20.30, pris 350 kr.

Specielt for vores medlemmer langt fra Gladsaxe holdes foredrag om udvalgte, aktuelle juridiske emner inden for køb og salg, familieoverdragelse samt beskatning af den svenske ejendom. Hvad skal sælger og køber være opmærksomme på? Hvordan bringer vi ejerskabet videre til andre familiemedlemmer? Gave eller salg? Hvilke skatter og afgifter er der ved salg og andre overdragelser? 

28 ledige pladser

Sameje og andelsforening - 138

Onsdag d. 26 september 2018, kl. 17.30-kl. 20.30, pris 350 kr.

Når flere står foran at købe fritidshus sammen, melder spørgsmålet sig: Skal alle registreres som ejere? Skal vi eje personligt, eller skal vi hellere organisere os i en forening, et selskab eller noget tredje? På denne temaaften gennemgås forskellige kollektive ejerformers fordele og ulemper med fokus på, hvordan valget om organisation træffes, hvordan reglerne skrives, hvordan etableringen sker, og hvordan den fremtidige drift tilrettelægges. Lidt om økonomi, skat og konfliktløsning vil ligeledes omtales.

28 ledige pladser