Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Jura & økonomi

Paragraffer og papirer kan være svære at holde styr på, når man har hus i Sverige, men hjælpen er nær. Vi afholder kurser i skatteforhold, sameje, generationsskifte og andre emner, der er vigtige for medlemmerne. Foredragsholderne er dygtige og erfarne rådgivere inden for jura og økonomi.

Køberkursus - 173

Torsdag d. 25 oktober 2018, kl. 17.30-kl. 20.30, pris 50 kr.

Drømmer du om køb af fritidshus i Sverige, kan du her få hjælp og vejledning til at finde det rette hus. Boligkøb i Sverige er ikke helt det samme som i Danmark, og der er masser af gode råd at hente denne aften, som kan spare dig både tid og penge i sidste ende. Der er mange overvejelser man bør gøre sig: Hvordan man finder drømmehuset, og hvor det skal ligge? Samtidig skal du forholde dig til de juridiske, økonomiske og skattemæssige forhold ved huskøb for ikke at nævne selve husets stand og installationer. Hos Danske Torpare ved vi alt om dét at købe og eje fritidshus i Sverige - og vi deler gerne vores viden med dig! Arrangementet er åbent for alle – også folk der ikke er medlemmer af Danske Torpare.Vi glæder os til at se dig/jer!

35 ledige pladser

Introduktionsmøde for nye medlemmer - 149

Onsdag d. 31 oktober 2018, kl. 17.30-kl. 20.30, pris 0 kr.

Danske Torpare byder velkommen til nye medlemmer af foreningen med information og gode råd om det at være fritidshusejer i Sverige.Foreningens erfarne rådgivere vil hjælpe dig med at komme godt fra start som ny fritidshusejer i Sverige. I løbet af aftenen vil de indføre dig i emnerne ejendomsjura, skat, økonomi, forsikring, husets teknik og vedligeholdelse samt kontakt til svenske myndigheder.

11 ledige pladser

Generationsskifte Søborg - 164

Onsdag d. 7 november 2018, kl. 17.30-kl. 20.30, pris 350 kr.

For mange torpare er det en selvfølge, at ejendommen i Sverige skal blive i familien og derfor overdrages fra forældre til børn, når tiden er inde. Der er forskellige muligheder for at tilrettelægge overdragelsen: Gave, køb eller arv. Valget af løsning må indrettes efter den enkelte families muligheder og ønsker; og det er vigtigt at gennemtænke de juridiske, økonomiske og familiære forudsætninger og konsekvenser. Afgifts- og skattemæssigt kan der være penge at spare ved at vælge en gunstig fremgangsmåde i god tid.  

0 ledige pladser

Generationsskifte Søborg - 167

Mandag d. 12 november 2018, kl. 17.30-kl. 20.30, pris 350 kr.

For mange torpare er det en selvfølge, at ejendommen i Sverige skal blive i familien og derfor overdrages fra forældre til børn, når tiden er inde. Der er forskellige muligheder for at tilrettelægge overdragelsen: Gave, køb eller arv. Valget af løsning må indrettes efter den enkelte families muligheder og ønsker; og det er vigtigt at gennemtænke de juridiske, økonomiske og familiære forudsætninger og konsekvenser. Afgifts- og skattemæssigt kan der være penge at spare ved at vælge en gunstig fremgangsmåde i god tid.  

2 ledige pladser

Gode råd og jura om at eje hus sammen - 183

Torsdag d. 28 februar 2019, kl. 18.00-kl. 21.00, pris 350 kr.

Andelsforening? Selskab? Hvad med vedtægter og husregler? Og hvad nu hvis nogen vil sælge deres del? Der er masser af spørgsmål i forbindelse med at være flere mennesker, der ejer eller overvejer at købe et hus sammen. Jo mere man forbereder sig på fremtidens forandringer og udfordringer, desto større er chancen for, at man undgår konflikter blandt husejere. Danske Torpare har desværre set mange eksempler på, hvordan manglende vedtægter og regler kan føre til stor konflikt. Foreningen har omfattende erfaring med at klæde vordende eller eksisterende husejere på til at eje et hus i fællesskab, og på denne temaaften øser vi ud af guldkornene.  Vi gennemgår de forskellige kollektive ejerformers fordele og ulemper med fokus på, hvordan valget om organisation træffes, hvordan reglerne skrives, hvordan etableringen sker, og hvordan den fremtidige drift tilrettelægges. Lidt om økonomi, skat og konfliktløsning vil ligeledes omtales. Denne temaaften er både relevant for fællesskaber, der allerede ejer et hus, og for personer, der overvejer at købe et fritidshus sammen med andre. Og så vil der også være tid til at stille spørgsmål til aftenens oplægsholdere.”

30 ledige pladser

Jura for fynboer - 185

Tirsdag d. 12 marts 2019, kl. 17.30-kl. 20.30, pris 350 kr.

Specielt for vores medlemmer i det fynske, holdes foredrag om udvalgte, aktuelle juridiske emner inden for køb og salg, familieoverdragelse samt beskatning af den svenske ejendom. Hvad skal sælger og køber være opmærksomme på? Hvordan bringer vi ejerskabet videre til andre familiemedlemmer? Gave eller salg? Hvilke skatter og afgifter er der ved salg og andre overdragelser? 

30 ledige pladser

Generationsskifte Søborg - 184

Tirsdag d. 19 marts 2019, kl. 17.30-kl. 20.30, pris 350 kr.

For mange torpare er det en selvfølge, at ejendommen i Sverige skal blive i familien og derfor overdrages fra forældre til børn, når tiden er inde. Der er forskellige muligheder for at tilrettelægge overdragelsen: Gave, køb eller arv. Valget af løsning må indrettes efter den enkelte families muligheder og ønsker; og det er vigtigt at gennemtænke de juridiske, økonomiske og familiære forudsætninger og konsekvenser. Afgifts- og skattemæssigt kan der være penge at spare ved at vælge en gunstig fremgangsmåde i god tid.  

35 ledige pladser

Kursus i de svenske og de danske skatteregler - 189

Torsdag d. 4 april 2019, kl. 17.30-kl. 20.00, pris 350 kr.

Som ejere af fritidsejendomme i Sverige eller af huse på arrendetomt skal vi betale skatter i Sverige og Danmark. Der er både tale om den løbende, årlige ejendomsværdibeskatning, som i Sverige kaldes fastighetsavgift, og skat af fortjenesten ved salg. Desuden kan der være tale om indkomstbeskatning, hvis man lejer ud eller sælger produkter fra sin ejendom. Beregning af skatterne og samspillet mellem svensk og dansk beskatning gennemgås af foreningens advokat Lars Holm Rasmussen på dette foredrag. Hovedvægten er på ejendomsværdiskat og svensk avanceskat, mens indkomstskat kun gennemgås i hovedtræk.

35 ledige pladser

Besøg fra det danske skattevæsen kl. 11.00 - 191

Torsdag d. 23 maj 2019, kl. 11.00-kl. 13.00, pris 50 kr.

Vi får besøg af medarbejdere fra Skattestyrelsen i Danmark til en snak om de skattespørgsmål, der opstår ved at have fritidsbolig og måske også indtægter i Sverige.Det svenske torp skal selvangives til Danmark af hensyn til ejendomsværdibeskatning; og har man for eksempel lejet fritidshuset ud, hører det også hjemme i det danske skatteregnskab.

35 ledige pladser

Besøg fra det danske skattevæsen kl 17 - 192

Torsdag d. 23 maj 2019, kl. 17.00-kl. 19.00, pris 50 kr.

Vi får besøg af medarbejdere fra Skattestyrelsen i Danmark til en snak om de skattespørgsmål, der opstår ved at have fritidsbolig og måske også indtægter i Sverige.Det svenske torp skal selvangives til Danmark af hensyn til ejendomsværdibeskatning; og har man for eksempel lejet fritidshuset ud, hører det også hjemme i det danske skatteregnskab.

34 ledige pladser