Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Jura & økonomi

Paragraffer og papirer kan være svære at holde styr på, når man har hus i Sverige, men hjælpen er nær. Vi afholder kurser i skatteforhold, sameje, generationsskifte og andre emner, der er vigtige for medlemmerne. Foredragsholderne er dygtige og erfarne rådgivere inden for jura og økonomi.

Generationsskifte - JØ021

Mandag d. 30 oktober 2017, kl. 17.30-kl. 20.30, pris 350 kr.

For mange torpare er det en selvfølge, at ejendommen i Sverige skal blive i familienog derfor overdrages fra forældre til børn, når tiden er inde. Der er forskellige mulighederfor at tilrettelægge overdragelsen: gave, køb eller arv.

1 ledige pladser

Introduktionsmøde for nye medlemmer - 56

Onsdag d. 1 november 2017, kl. 17.00-kl. 19.30, pris 0 kr.

Danske Torpare byder velkommen til nye medlemmer af foreningen med information og gode råd om det at være fritidshusejer i Sverige.Foreningens erfarne rådgivere vil hjælpe dig med at komme godt fra start i Sverige.

35 ledige pladser

Foredragsaften om arrende og servitutter - 61

Torsdag d. 9 november 2017, kl. 17.30-kl. 20.00, pris 350 kr.

Arrende, som er den svenske variant af forpagtning eller langtidsleje af jord, er stadig vidt udbredt i kombination med ejerbolig i Sverige.Kom til foredragsaften og bliv klogere på regler om varighed, opsigelse, misligholdelse og brug af det forpagtede eller lejede areal. Advokat Mats Nilsson fra advokatfirmaet Mark & Miljö i Karlskrona kommer og fortæller om arrende-lovgivningen i Sverige og besvarer spørgsmål herom.Foredragsaftenen behandler de mest torpare-relevante servitutter såsom brugsret, vejret, vand- og afløbsrettigheder m.v. Advokat Lars Holm Rasmussen tolker og leder mødet.

28 ledige pladser

Jura for jyder - 72

Torsdag d. 11 januar 2018, kl. 18.00-kl. 20.30, pris 350 kr.

Et foredrag om centrale emner ved salg og familieoverdragelse af den svenske ejendom.Advokat Lars Holm Rasmussen fortæller og besvarer spørgsmål ved lokale møder i det fynsk-jyske område.

19 ledige pladser

Generationsskifte - 81

Onsdag d. 21 februar 2018, kl. 17.30-kl. 20.30, pris 350 kr.

For mange torpare er det en selvfølge, at ejendommen i Sverige skal blive i familien og derfor overdrages fra forældre til børn, når tiden er inde. Der er forskellige muligheder for at tilrettelægge overdragelsen: gave, køb eller arv.Valget af løsning må indrettes efter den enkelte families muligheder og ønsker; og det er vigtigt at gennemtænke de juridiske, økonomiske og familiære forudsætninger og konsekvenser. Afgifts- og skattemæssigt kan der være penge at spare ved at vælge en gunstig fremgangsmåde i god tid.Foreningens advokat, Lars Holm Rasmussen giver denne aften et oplæg om, hvilke tanker man kan gøre sig, når beslutningen skal træffes, og han gennemgår den praktiske fremgangsmåde ved henholdsvis gaveoverdragelse, salg/køb og tilrettelæggelse af arv.Dødsboskifte (behandling af dødsboer) omtales i relevant omfang. Desudenredegøres der for skatte- og afgiftsmæssige virkninger i de respektive situationer.

28 ledige pladser

Jura for fynboer - 88

Torsdag d. 15 marts 2018, kl. 18.00-kl. 20.30, pris 350 kr.

Et foredrag om centrale emner ved salg og familieoverdragelse af den svenske ejendom. Advokat Lars Holm Rasmussen fortæller og besvarer spørgsmål ved lokale møder i det fynsk-jyske område.Sted: Svendborg. Nærmere information sendes til deltagerePris: 350 kr. Ledsager 150 kr.Forplejning: Sandwich og øl/vand

30 ledige pladser

Køberkursus - 89

Onsdag d. 21 marts 2018, kl. 17.30-kl. 20.30, pris 0 kr.

Drømmer du om køb af fritidshus i Sverige, kan du her få hjælp og vejledning til atfinde det rette hus. Boligkøb i Sverige er ikke helt det samme som i Danmark, og der er masser af gode råd at hente denne aften, som kan spare dig både tid ogpenge i sidste ende.Der er mange overvejelser, man bør gøre sig: Hvordan finder man drømmehuset? Og hvor skal det ligge? Samtidig skal du forholde dig til de juridiske, økonomiske og skattemæssige forhold ved huskøb i Sverige for ikke at nævne selve husets stand og installationer. Hos Danske Torpare ved vi alt om dét at købe og eje fritidshus i Sverige – og vi deler gerne vores viden med dig!

20 ledige pladser