Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Brevet fra SKAT: Er dine udenlandske forhold selvangivet korrekt?

Under denne overskrift har et stort antal af vores medlemmer modtaget henvendelse fra Skattestyrelsen i Danmark i slutningen af februar.

Mange har opfattet henvendelsen som rettet personligt til dem og som udtryk for, at der var noget galt eller fortiet i deres selvangivelser.

Der er tale om resultatet af en international aftale om udveksling af skatterelevante oplysninger, som ikke blot har med Sverige at gøre. Henvendelsen har til formål at opfordre til kontrol med egne oplysninger og at gøre opmærksom på, at aktiver i udlandet skal selvangives i Danmark.

For de fleste torpare vil det være relevant at selvangive svenske bank- og lånekonti – hvorpå renteindtægter kan være indkomstskattepligtige, eller hvor renteudgifter kan være fradragsberettigede – samt fast ejendom eller hus på lejet grund (hus på arrendetomt).

Forvirret over skattereglerne? Tag på kursus hos Danske Torpare

Ejendom (hus) skal selvangives af hensyn til dansk ejendomsværdiskat. Der er skattepligt i Danmark for sådanne udenlandske boliger, men der er også modregningsret, såkaldt nedslag, for den skat, der betales i udlandet. For svenske ejendomme huses vedkommende er det altså den svenske fastighetsavgift, der kan modregnes.

Vi opfordrer til, at man – som det nævnes i meddelelsen – slår op i skattemappen og læser, hvad det er for oplysninger, Skattestyrelsen har modtaget fra Sverige. Er ”alt med”, er der ikke behov for at foretage sig mere.

Læs også: Skatteverket holder oplæg hos Danske Torpare

Den svenske ejendom eller hus skal selvangives i den del af selvangivelsessystemet, der populært kaldes Udlandsskemaet. Den betalte svenske skat trækkes fra på samme skema. Udlandsskemaet findes også som papirversion med blanketnr. 04.053.

På foreningens internetside kan man i Viden-afsnittet om Skat læse, hvordan værdierne til selvangivelsen (forskudsopgørelsen) beregnes. Har man købt sin svenske ejendom i 2018, kan beregningen først foretages efter slutningen af maj, eftersom der indgår et svensk statistiktal i beregningen; og dette tal offentliggøres først på dette tidspunkt. For skatteydere med ejendom i udlandet gælder fristerne for udvidet selvangivelse, dvs. 1. juli.

Danske Torpare afholder løbende kurser inden for skat på tværs af Øresund.