Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Brug håndværkerfradraget i Sverige

Som led i regeringens væktsplan er det besluttet, at man nu også kan anvende håndværkerfradraget (BoligJobordningen) i fritidshuset i udlandet - og dermed også Sverige.

Kravet er, at du ejer huset og betaler ejendomsværdiskat, dvs. du kan også benytte ordningen, hvis dit svenske fritidshus ligger på lejet (arrenderat) grund.

Er I flere, der ejer huset sammen, kan alle ejere gøre brug af fradraget. For ægtefæller gælder det, at begge kan benytte ordningen, selvom kun den ene står opført som ejer på skødet.

Har du folkeregister-adresse i Sverige og betaler skat i Sverige, kan du ikke benytte ordningen. Du kan heller ikke benytte ordningen, hvis du er folkepensionist og bor i Sverige, selvom du har pensionen med fra Danmark.

Når arbejdet sker på dit svenske fritidshus, skal du ikke indberette til SKAT, hvilken håndværker der har udført arbejdet, men det er vigtigt at gemme din dokumentation med fakturanummer og angivelse af adresse for udført arbejde mv., hvis SKAT senere ønsker at tjekke oplysningerne.

Husk, at det kun er arbejdslønnen til fx vedligeholdelse og reparationer, der kan fratrækkes - ikke udgiften til materiale. Betaler du regningen til leverandøren kontant eller med check, kan du ikke få håndværkerfradrag. Anvend i stedet Visa/dankort eller netbank.

Du kan få fradrag for de samme udgifter til dit fritidshus som helårsbeboelsen, men lejer du dit fritidshus ud, er der dog nogle begrænsninger i fradragsmulighederne for serviceydelser som rengøring og vinduespudsning. Se her hvad du kan få fradrag for.

Bemærk, at loven ikke er vedtaget endnu, det forventes at ske, inden Folketinget går på sommerferie. Der kan være vigtige detaljer i ordningens administration, der først offentliggøres efter vedtagelsen.

Læs mere om udvidelsen af BoligJobordningen med fritidshuse, som gælder for både 2013 og 2014, og om den eksisterende ordning på SKAT´s hjemmeside.