Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Den svenske regering hjælper danske fritidshusejere

Det kan af og til være svært at begå sig i Sverige uden et personnummer, når medlemmer fx skal have internetadgang eller anmelde en forsikringsskade på huset. Nu vil den svenske regering hjælpe de danske fritidshusejere i Sverige med et såkaldt samordningsnummer fra Skatteverket, så de bureaukratiske udfordringer kan undgås i fremtiden.

Læs regeringens "Uppdrag till Skatteverket avseende samordningsnummer"

Udmeldingen kom på gårsdagens konferenece Øresundstinget i København og sker på baggrund af Danske Torpares tidligere henvendelse til hhv. den svenske og danske minister for nordiske anliggender for at få løst problemet.

Tidshorisonten for effektueringen af regeringsbeslutningen kendes ikke endnu, men så snart foreningen ved mere, vil det blive meldt ud til alle medlemmer af Danske Torpare.

Læs mere