Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Disse personer stiller op til bestyrelsen

Danske Torpares generalforsamlinge afholdes d. 9. marts på Mørkhøj Skole. På dagsordenen er valg til bestyrelsen. Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer, en formand og fem suppleanter. Konstitueret bestyrelsesformand Kim Høgh stiller op til bestyrelsen, og det gør konstitueret bestyrelsesmedlem Lisbeth Bekker også. Bestyrelsesmedlem Bjørn Donnis genopstiller. Bestyrelsesmedlemmerne Claus Egeris og Anders Grand blev valgt for to år i 2018, og de er derfor ikke på valg.

Derudover stiller følgende kandidater op til bestyrelsen: Alice Jacobsen, Bent Hjort Olsen, Gitte Kluk og Svend Hørup. Bliver man ikke valgt til bestyrelsen, er det stadig muligt at opstille som suppleant til bestyrelsen.

Suppleanter vælges for et år ad gangen, og Emilie Kollemorten og Justine Holm Hvidtsted genopstiller. 

Derudover opstiller Torben Bæk-Sørensen som suppleant til bestyrelsen.

I det følgende kan man læse mere om hver enkelt kandidat. 

Her kan man tilmelde sig generalforsamlingen.

Opstilling til formandsposten (som også udgør en af de fem bestyrelsesposter)

Kim Høgh

63, gift med Kirsten, 3 børn godt i vej, og to børnebørn.

Købte ødegård første gang i 1983 med et par venner, solgte – og vendte så tilbage i 2005, hvor vi købte en ødegård sammen med et vennepar, i Gyllsjö, i Skåne. Tømrersøn med stor virketrang, og det er der så brug for, og rigelig mulighed for i det svenske, og vi nyder det!

Uddannelsesmæssigt og jobmæssigt har jeg været vidt omkring: Cand. mag. i fransk og idræt fra Københavns Universitet, MPA master i offentlig ledelse CBS, EMP master i innovation og strategi fra INSEAD.

Også jobmæssigt har jeg prøvet en del: Gymnasielærer, adjunkt på Institut for idræt, udviklingschef i Københavns Kommune, direktør i Hørsholm Kommune, Kommunaldirektør i Birkerød Kommune, Sektorchef i Kjaer & Kjerulf, adm. direktør i forskerparken Scion DTU, Koncerndirektør i Region Hovedstaden, adm. direktør i Hjerteforeningen, og nu selvstændig og bestyrelsesaktiv.

Et fantastisk liv, masser af erfaring og netværk at bringe i spil i Danske Torpares fortsatte rejse mod fastholdelse og udvikling i medlemsopbakning, høj grad af frivillig involvering, solid rådgivning og spændende uddannelses- og aktivitetstilbud, krydret med en stærk kommunikation. Suppleant til bestyrelsen i Danske Torpare siden 2014, og så blev der mere brug for mig da formand og kasserer forlod bestyrelsen sidste år.

Glæder mig til – hvis jeg bliver valgt – sammen med en aktiv medlemsskare i Sverige, hele DK, de aktive netværk og aktivitetsudvalg og en positiv bestyrelse og sekretariat, at leve op til de forventninger medlemmerne og jeg selv må have til en formand og en bestyrelse. Og de er høje!

Opstilling til bestyrelsen

Alice Jacobsen

Til daglig arbejder jeg som en del af skoleledelsen på en skole i København NV, men påtænker at gå på efterløn inden for et halvt år, og får derfor mere tid til rådighed.

Jeg har ejet hus i Sverige siden 1989 i nærheden af Örebro, og siden 2015 ejet et hus i Trälshult i Laholms kommune sammen med mine to voksne sønner. Jeg har været medlem af Torparforeningen siden 2015, og nyder at læse bladet, deltage i arrangementer og kursusaktiviteter.

Jeg kan bidrage med følgende:

  • Jeg taler det svenske sprog som en indfødt
  • Jeg er god til at skrive, male, fotografere, renovere m.m.
  • Jeg har erfaring med ledelse af mange og komplekse processer
  • Jeg har erfaring med og kan kommunikere med de svenske myndigheder

Jeg vil gerne deltage i et udviklende bestyrelsesarbejde. Jeg er stabil og ansvarlig, og har nemt ved at samarbejde med andre. Jeg vil bl.a. gerne fremme kursusaktiviteter i Torparforeningen, og har nogle nye ideer til, hvordan vi kan tiltrække yngre torparmedlemmer, og ad den vej måske øge interessen for foreningens arbejde og skaffe nye medlemmer.

Bent Hjort

Jeg har 35 års erfaring i bestyrelsesarbejde indenfor erhverv, idræt, spejder, jagt og grundejerforeninger.

Det, der driver mig, er at skabe resultater og se ting udvikle sig. Jeg har et stort fokus på økonomi, og jeg ser mig selv som meget udadvendt, omgængelig og empatisk.

Jeg ser løsninger og muligheder før begrænsninger, og jeg går til alle opgaver med en professionel tilgang og en klar målsætning. Min robusthed gør mig til en løsningsorienteret fighter med stor holdånd.

Uddannelser: smed, autoriseret kloakmester, vognmand under uddannelse som jagttegnskursus-lærer.

Arbejde og tillidsposter: frivillig tovholder i Danske Torpare Jagtnetværk, formand for Industrikvarter i Hillerød, indehaver af egen virksomhed.

Bjørn Donnis

(70 år, medlem af foreningen og hus i Södra Halland i 15+ år, medlem af bestyrelsen i 4 år)
Jeg har været mere eller mindre aktiv i foreningen i næsten hele min tid som fritidshusejer.
Min hovedinteresse har været at opnå og dele viden om de "tekniske" sider - og udfordringer - ved livet med svenske huse ude på landet.
Det er typisk emner som egen brønd eller vandboring, egen afløbsinstallation, elforsynings spørgsmål, materiale-kundskab i forbindelse med
maling, bygningsmaterialer, forståelse af kontrol med fugt og den slags. Dette skyldes formentlig min uddannelse som ingeniør.
Det er derfor naturligt at min indsats har været centreret om "Vidensbanken" på hjemmesiden
og direkte hjælp til medlemmerne sammen med de andre rådgivere tilknyttet sekretariatet.

Gitte Kluk

Mit navn er Gitte Kluk er 59 år og er gift med René på 32 år har tre børn og to dejlige børnebørn, jeg vil stille op som kandidat til bestyrelsen i Danske Torpare, min mand og jeg har en ødegård og en by villa i Lösboda som vi har haft i ti år, vi har selv restaureret ødegården, lavet køkken, badeværelse da der intet var i huset da vi overtog, senere købte vi en rendegraver og gravende selv ud og levede en trekammerbrønd, hvilket var lidt udfordrende men og så sjovt, og mange af vores svenske naboer kom og skulle se på projektet som de skøre danskere var gået i gang med. Min mand er med i et jagtkonsortiet og jeg går også selv lidt på jagt. Ellers passer jeg kontoret i vores Ventilations og kølevirksomhed hvor jeg står for bogholderiet og løn til vores medarbejdere, og hvad der kommer ad adhoc opgaver, jeg er meget alsidig og har et positivt livssyn, jeg elsker at være i Sverige og jeg er sikker på at jeg kan være med til at udvikle foreningen torperne på en god og positiv måde og vil være med til og have viljen til at genskabe glæden.

 

Lisbeth Bekker

Hvordan skaber vi en forening der opleves som relevant for medlemmerne? Det er grundlæggende det vigtigste tema for mig i bestyrelsen i Danske Torpare. Vi har over de seneste år oplevet en tilbagegang blandt medlemmerne, og måske skyldes det, at for mange ikke længere ser Danske Torpare som værende relevant. Det skal vi gøre noget ved.  Vi skal sammen skabe en forening der både arbejde for at skabe de bedste vilkår for os med hus i Sverige og vi skal samme udvikle det fællesskab og det netværk som en forening som Dansk Torpare giver. Jeg møder ind med 25 års erfaring som ejer af et hus i Sverige, en faglig baggrund hvor jeg professionelt arbejder med foreninger i hhv. Danmark, Sverige og Norge og med en lyst og engagement til at være en del af et forpligtende fællesskab, hvor vi sammen får sat en ny retning for Danske Torpare, så vi igen kan opleves som relevant for alle os med hus i Sverige. Det er mit mål og min ambition i bestyrelsesarbejdet.

Svend Hørup

Jeg er årgang 1948. Gift og bosiddende i eget hus siden 1979, her på Køllegårdsvej i Herlev.

Mit kendskab til Sverige:

Har fra slut firserne tilbragt de fleste ferier rundt om i Sverige med campingvogn. For syv år siden kom jeg med i et jagtlag i skåne hvor vi i jagtlejen havde et ældre svensk hus til fuld rådighed.

For tre år siden købte vi to anparter i et gammelt soldatertorp i Småland, Huset ligger lidt uden for Lagan, Ljungby Kommune. Vi er i alt syv anpartshavere bestående af fem ægtepar, hvor vi har en dejlig fordeling blandt andelshaverne angående baggrund og erfaring. Nogle med en boglig og kreativ baggrund og andre med praktisk håndværks uddannelse og erfaring.

Har med huskøb opgivet jagten i Skåne, og har i dag en lejet jagt i Liatorp. Jagten indgår i et elgjaktlag med 18 herlige Svenskere, hvor vi tilsammen råder over 1600 ha.

Har i 2018 selv udført projekt og det praktiske i forbindelse med nyt infiltrationsanlæg på ejendommen. Et interessant projekt da jeg via mit bestyrelsesarbejde i faglige organisationer har siddet med ved bordet. I forbindelse udfærdigelse af publikationer og vejledninger angående nedsivning af spildevand samt udskillere for fedt og olie. Et fælles arbejde med Svenske, Norske og Danske myndigheder samt producenter og brugerrepræsentanter.

Hvad jeg laver:

Er kloakmester og driver i dag mindre kloakmestervirksomhed sammen med vores søn.

Desuden er jeg freelance underviser på erhvervsfaglige kurser i ajourføring af kloakmesteruddannelsen og TV-inspektion af afløbssystemer.

Skønsmandsopgaver:

Jeg har gennemgået skønsmandskurssus afholdt af Voldgiftnævnet for Bygge og anlæg.

Har de senere år udført syn og skøn for Byggeriets Ankenævn og Danmarks Domstole samt enkelte advokater og private. Mit speciale er kloak og belægning samt fugtskader i kældre og fundamenter som er relateret til manglende dræn og afvanding.

Bestyrelsesarbejde:

Jeg har god erfaring med bestyrelsesarbejde, og udfordringer der ligger i det.

Kloaksektionen Dansk Byggeri 2004 til i dag

Formand for Kloakmestrenes TV-inspektion. (Certificerings ordning for virksomheder der udfører TV inspektion på afløbsinstallationer. Fra 2009 til i dag.

Formand Klausdal Loppemarked. (Loppemarked der hvert år genererer over 500.000 kr. til frivillig Børne og Ungdomsarbejde i Herlev Kommune. Fra 1997 til i dag

Bestyrelsesmedlem KFUM-spejderne Klausdal Gruppe. ca. 1992 til i dag.

Fonden Børnehjælpsdagen af 1904. fra 2010 til 2018.

 

Valg af suppleanter

Emilia Kollemorten

Jeg ønsker at genopstille som suppleant i bestyrelsen.

Jeg vil arbejde for at gøre den yngre generation af fritidshus ejere aktive i foreningen, føle et større ejerskab for samme, og arbejde for at få flere gode samarbejdsaftaler og oplevelser i Sverige til medlemmerne.

Jeg er uddannet bibliotekar og arbejder som sådan i Københavns kommune.

Vi købte vores hus i Hylte kommune i Halland i 2016, og har været medlemmer af foreningen siden 2015. Jeg bor på Østerbro i en andelslejlighed med min datter og min mand.

Justine Holm Hvidtsted

Opstiller som suppleant til bestyrelsen. 

34 år. Bor i København K.

2. generation i ødegårdsfamilie med hus ved Tingsryd siden 1979.  

Cand.merc. International Business; arbejder i Ørsted med forretningsudvikling og projektledelse.  

Valgt som bestyrelsessuppleant første gang 2016 og har deltaget i bestyrelsens seminarer og diverse arbejdsgrupper bl.a. om foreningens kommunikationsstrategi. 

Vil gerne bidrage med tanker og erfaring med forretningsudvikling ift. at gøre Danske Torpare til den bedst mulige forening, der får mest mulige ud af pengene; imødekommer medlemmernes ønsker og behov; følger med tiden og sikrer at der opnås interessevaretagelse og fordele i Sverige. Jeg kan tilbyde en energisk indsats med baggrund i familiens opbakning og svenske kontakter. 

Torben Bæk-Sørensen

Der kan siges meget for og imod de politiske intentioner om et “ Danmark i balance”, men for at styrke indflydelsen for os på den vestlige side af Storebælt og dermed måske også give et lille bidrag til et “Danske Torpare i balance”, vil jeg gerne stille op til én af de ledige poster, som suppleant til bestyrelsen.

Jeg er pensioneret “degn”, bor i det Midtjyske, har hus i Hyngarp i det nordlige Skåne og har været medlem i godt 20 år. Jeg har de sidste par år givet mit lille bidrag som frivillig i foreningen i forsøget på, at skabe lidt større aktivitet i denne del af landet. Jeg er altid blevet mødt af en utrolig stor venlighed og imødekommenhed af både bestyrelse, frivillige og ikke mindst af vores hårdt arbejdende sekretariat.

Beslutningen skal derfor ikke på nogen måde ses som udtryk for utilfredshed med mulighederne for indflydelse i dag. Mit kandidatur skal kun ses som mit bidrag til, i et tættere samarbejde, at forsætte og styrke de gode takter, der udfoldes i vores fælles forening.

Her kan man tilmelde sig generalforsamlingen.