Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

En veloverstået generalforsamling i Danske Torpare

Den 24. februar blev Danske Torpares ordinære generalforsamling afholdt på Stengård Skole i Gladsaxe, hvor bestyrelsens årsberetning og årsregnskab blev godkendt. Bestyrelsesformand Bjørn Nielsen og bestyrelsesmedlemmerne Claus Egeris og Anders Grand var alle på valg, og de blev alle genvalgt. Lisbeth Bekker blev ny suppleant i stedet for Pia Borg, som ikke genopstillede. Bestyrelsen i Danske Torpare består således af Bjørn Nielsen, Bent Hansen, Claus Egeris, Anders Grand og Bjørn Donnis. Suppleanterne i Danske Torpare er Justine Holm Hvidtsted, Emilia Kollemorten, Michael Engelhardt, Kim Høgh og Lisbeth Bekker.