Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Etablering af netværk for jagtinteresserede

Der er kommet en forespørgsel om etablering af et netværk for jagtinteresserede. Der vil være mulighed for erfaringsudveksling og oplysning om det regelsæt, der gælder for jagt i Sverige, og som man skal være opmærksom på som jæger. Der vil også være mulighed for at invitere relevante fagfolk og svenske myndigheder.

Netværkene i Torpare-regi drives af medlemmerne selv og tovholderen i netværket. Sekretariatet bistår med hjælp til oprettelse og vedligeholdelse af medlemsdatabasen, udtræk af lister til tovholder og booking af lokaler på Rosenkæret. Sekretariatet kan desuden bistå med kommunikation i nyhedsbreve, blad og Facebook, når der er relevante nyheder fra netværket eller ved vidensdeling. Det kan f.eks. være arrangementer, netværksmøder eller andet. Der er pt. følgende netværk i danske Torpare: Skovgruppen, Vindkraftgruppen, Andelsnetværket, Det Jysk-Fynske netværk og Udlejernetværket.

Hvis du ønsker at deltage i et jagtnetværk og måske også vil være tovholder herfor, så send en mail til mail@torpare.dk