Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Formand og kasserer har forladt bestyrelsen

 

Et ’ikke eksisterende samarbejde’ har ført til, at Bjørn Nielsen og Bent Hansen i fællesskab har trukket sig fra deres bestyrelsesposter i Danske Torpare. Kim Høgh er nu foreningens konstituerede formand.
 

Samarbejdet i foreningens bestyrelse gik i løbet af efteråret i hårdknude, hvilket har ført til, at Bjørn Nielsen og Bent Hansen er stoppet som henholdsvis formand og kasserer. Det gjorde de den 11. december. En ny bestyrelse har konstitueret sig ved at inddrage suppleanterne Lisbeth Bekker og Kim Høgh. Kim Høgh er nu foreningens konstituerede formand indtil generalforsamlingen i marts.

“Der har gennem længere tid udviklet sig en klar uenighed i bestyrelsen om drift og udvikling af Danske Torpare, og det har medvirket til et forringet samarbejdsmiljø,” siger Kim Høgh.

Han blev på et bestyrelsesmøde den 17. december konstitueret som formand.

Derfor gik de
Redaktionen har spurgt Bjørn Nielsen og Bent Hansen, hvorfor de har valgt at trække sig fra bestyrelsen. De er vendt tilbage med et fælles skriftligt svar, som lyder således:

“Der er fra flere sider rejst et ønske om, at vi giver en forklaring på vores pludselige udtræden af bestyrelsen. Dette vil vi forsøge med dette indlæg.

Det ligger os indledningsvist på sinde at understrege, at beslutningen ikke er taget i vrede eller som en spontan indskydelse. Det er en gennem længere tid nøje overvejet beslutning, idet vi er fuldt ud klare over, at vores hurtige exit har efterladt foreningen i et vist korterevarende vakuum, men det var vores fælles vurdering, at foreningen på den lange bane, var bedre tjent med, at vi ikke længere var en del af bestyrelsen. Frustrationen blev simpelt hen for stor, og samarbejdet var ikke længere eksisterende.”

Glæden skal genskabes
Den konstituerede formand siger, at der er optimisme i bestyrelsen og en vilje til at komme videre.

“Der er stor gejst og vilje hos alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til at tage over efter de afgåede bestyrelsesmedlemmer og sikre en samarbejdende bestyrelse, der understøtter en på alle måder velfungerende forening,” siger Kim Høgh, og han fortsætter: “Min opgave er indlysende at genskabe sammenhængskraften, glæden over at sidde i Danske Torpares bestyrelse på medlemmernes vegne, finde viljen til hele tiden at søge de bedste løsninger for foreningen og sikre en rettidig og korrekt kommunikation om vores indsats.”

Sådan ser bestyrelsen ud nu
Anders Grand fortsætter som næstformand og overtager også posten som kasserer. Claus Egeris Nielsen fortsætter som bestyrelsesmedlem og formand for aktivitetsudvalget. Bjørn Donnis fortsætter som bestyrelsesmedlem og leder af foreningens tekniske rådgivning. Og Lisbeth Bekker går fra suppleant til at være medlem af bestyrelsen. Hendes opgaver drejer sig særligt om kommunikation og frivillig-indsatsen. Bestyrelsens femte medlem er altså Kim Høgh, som kommer fra suppleanternes rækker og skal fungere som konstitueret formand indtil generalforsamlingen.

Se den konstituerede bestyrelse her