Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Generalforsamling 2017

Bestyrelsen i foreningen Danske Torpare indkalder til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 6. Søndag den 5. marts 2017 på Park Inn Copenhagen Airport Hotel Engvej 171, 2300 København S, Kastrup. På Torpare-messe kan du møde et udvalg af virksomheder, der har særlige tilbud til torpare. Du kan også møde foreningens netværk, udvalg, rådgivere, frivillige, bestyrelse og medarbejdere. Der er dækket op til en lettere tag selv-brunch, og i torpare-shoppen kan du gøre et godt køb. Årsberetning, årsregnskab og budget kan ses på hjemmesiden fra den 6. februar 2017. Ved anmodning kan materialet fremsendes eller afhentes i sekretariatet.

DAGSORDEN

1. Dirigentens beslutning om generalforsamlingens lovlige indkaldelse og påbegyndelse.
 
2. Valg af referent.
 
3. Bestyrelsens årsberetning.
 
4. Orientering fra sekretariatet.
 
5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab.
 
6. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer:
Der er indkommet følgende forslag fra medlem Jens Peter Tommerup: Årsregnskabet bringes i medlemsbladet, samt elektronisk post inden fristen for ”forslag til generalforsamlingen”.
 
7. Fremlæggelse og beslutning af budget.
Kontingentet foreslås fastholdt.
 
8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer:
Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmer Bent Hansen og Bjørn Donnis.
 
9. Valg af fem suppleanter til bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Pia Borg, Kim Høgh, Mikael Engelhardt, Justine Hvidtsted og Emilia Kollemorten.
 
10. Valg af revisorer:
a. Ekstern revisor: Statsaut. revisor John Lauritsen, JS Revision, foreslås genvalgt.
b. Intern revisor: Foreningsmedlem Henrik Græsdal foreslås genvalgt.
 
11. Eventuelt.