Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Generalforsamling 2018

Bestyrelsen i foreningen Danske Torpare indkalder til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 6:

 

LØRDAG DEN 24. FEBRUAR KL. 10.00-15.00

STENGÅRD SKOLE, TRIUMFVEJ 1, 2800 LYNGBY

 

KL. 10.00: TORPARE-MESSE OG WEBSHOP 

Her kan du møde et udvalg af samarbejdspartnere, der har særlige tilbud til medlemmerne, samt foreningens netværk, udvalg, rådgivere, frivillige, bestyrelse og medarbejdere. Herunder vil foreningens økonomiudvalg være til stede, så du har mulighed for at stille spørgsmål om foreningens økonomi. Det vil også være muligt at gøre et godt køb blandt et udvalg af varer fra Danske Torpares webshop, ligesom der serveres kaffe og rundstykker.

 

KL. 12.00: GENERALFORSAMLING

Valgkort udleveres mod forevisning af gyldigt medlemskort for 2017/18 ved velkomstbordet. Bemærk venligst, at der kun er én stemme pr. medlemskab. Der vil være pause i løbet af generalforsamlingen, hvor der serveres frugt, sandwich samt kaffe og kage.

 

Årsberetning, årsregnskab og budget kan ses på hjemmesiden fra den 6. februar 2018. Ved anmodning kan materialet fremsendes eller afhentes i sekretariatet.

 

På vegne af bestyrelsen,

Bjørn Nielsen,

formand

 

DAGSORDEN

 

Danske Torpares ordinære generalforsamling lørdag den 24. februar 2018 på Stengård Skole, Triumfvej 1, 2800 Lyngby

1. Dirigentens beslutning om generalforsamlingens lovlige indkaldelse og påbegyndelse.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens årsberetning.

4. Orientering fra sekretariatet

5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab.

6. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

7. Fremlæggelse og beslutning af budget.

8. Valg af bestyrelsesformand.

9. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.

10. Valg af fem suppleanter til bestyrelsen.

11. Valg af revisorer.

12. Eventuelt.

 

TILMELDING

For at få et overblik over antallet af deltagere beder vi om en uforpligtende tilmelding, som du kan foretage her. Husk, at du skal være logget ind som medlem for at tilmelde dig.

 

FIND VEJ TIL STENGÅRD SKOLE:

Med bus og tog

Skolen ligger tæt på Stengården Station. Hertil kan du tage S-togs-linje A eller BX. Der er ca. 300 m at gå fra stationen til skolen. Gå mod syd på Gammelmosevej, og drej til venstre ad Triumfvej, hvorefter skolen ligger på venstre hånd. Kommer du med tog til Lyngby Station, kan du tage bus 161 mod Rødovre til stoppestedet Triumfvej (Gammelmosevej). Herfra er der ca. 200 m at gå.

 

Med bil

Der er gratis parkering ved skolen. Når du kommer i bil ad motorvej E47, drejer du fra ved frakørsel 19 Buddinge mod 03 og Buddinge/Lyngby V. Brug de to baner til venstre for at dreje til venstre ad Buddingevej 03. Fortsæt ca. 200 m, og drej til venstre ad Gammelmosevej. Følg vejen ca. 1,3 km, og drej herefter til højre ad Triumfvej. Skolen ligger på venstre hånd. Kommer du i bil fra Ring 04, drejer du til højre ad Aldershvilevej og følger vejen ca. 200 m, hvorefter du drejer til venstre ad Triumfvej. Skolen ligger på højre hånd ca. 750 m fremme.