Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Håndværkerfradrag med til Sverige

Regeringen har sammen med et bredt flertal af Folketingets partier vedtaget den nye BoligJobordning, der indeholder en række nye grønne tiltag, som danskerne kan få fradrag for i 2016 og 2017. 

Håndværkerfradraget vil i 2016 og 2017 have fokus på energivenlige renoveringer af boligen – et såkaldt grønt håndværkerfradrag - men fortsat give plads til fradrag for serviceydelser.

Som noget nyt vil man fx kunne få tilskud til installation af luft-til-luftvarmepumper og installation af intelligent lys- ventilations- og varmestyring.

Fradraget vil pr. person være 12.000 kr. for energiforbedringer og 6.000 kr. for serviceydelser som fx vinduespolering, altså max. 18.000 kr. om året pr. person.

I 2016-2017 kan du fortsat benytte fradraget på dit fritidshus i Sverige. 

Kravet er, at du ejer huset og betaler ejendomsværdiskat, dvs. du kan også benytte ordningen, hvis dit svenske fritidshus ligger på lejet (arrenderat) grund.

Er I flere, der ejer huset sammen, kan alle ejere gøre brug af fradraget. For ægtefæller gælder det, at begge kan benytte ordningen, selvom kun den ene står opført som ejer på skødet.

Har du folkeregister-adresse i Sverige og betaler skat i Sverige, kan du ikke benytte ordningen. Du kan heller ikke benytte ordningen, hvis du er folkepensionist og bor fast i Sverige, selvom du har pensionen med fra Danmark. Men modtager du pension fra Danmark eller arbejder i Danmark og opfylder kravene som grænsegænger, kan du dog godt få håndværkerfradrag.

Når arbejdet sker på dit svenske fritidshus, skal du ikke indberette til SKAT, hvilken håndværker der har udført arbejdet, men det er vigtigt at gemme din dokumentation med fakturanummer og angivelse af adresse for udført arbejde mv., hvis SKAT senere ønsker at tjekke oplysningerne.

Husk, at det kun er arbejdslønnen til fx vedligeholdelse og reparationer, der kan fratrækkes - ikke udgiften til materiale. Betaler du regningen til leverandøren kontant eller med check, kan du ikke få håndværkerfradrag. Anvend i stedet Visa/dankort eller netbank.

Du kan få fradrag for de samme udgifter til dit fritidshus som helårsbeboelsen, men lejer du dit fritidshus ud, er der dog nogle begrænsninger i fradragsmulighederne for serviceydelser som rengøring og vinduespudsning. Se her, hvad du kan få fradrag for.

Betingelser for at få håndværkerfradrag for fritidsboliger

  • Ud over de generelle betingelser gælder for fritidsboliger:
  • Det er kun ejeren af fritidsboligen og ejerens ægtefælle, der kan få fradrag.
  • Hvis fritidsboligen har været udlejet en del af året, er der ikke fradrag for serviceydelser i form af rengøring, vinduespudsning, havearbejde mv.
  • Du skal betale ejendomsværdiskat af fritidsboligen.
  • Det er en betingelse, at arbejdet er udført fra og med den 22. april 2013.
  • Arbejdet skal være udført senest den 31. december 2017.
  • Selvom du både har helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få fradrag for henholdsvis 6.000 kr. i serviceydelser og 12.000 kr. i håndværksydelser i 2016 og 2017.

Læs mere om ordningen på SKAT´s hjemmeside.