Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Håndværkerfradraget 2018

Håndværkerfradraget fortsætter i 2018, hvor der er mulighed for at få fradrag for:

 1. Et fradrag på 12.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til håndværksydelser til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasning.
 2. Et fradrag på 6.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til serviceydelser – fx rengøring, børnepasning og havearbejde.

I alt kan der altså fradrages 18.000 kr. pr. person pr. år, men det er kun arbejdslønnen du kan få fradrag for. Fremover er det ikke længere muligt at få fradrag for følgende:

 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring
 • Solafskærmning af vinduer og glasdøre
 • Energirådgivning
 • Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger
 • Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse
 • Installation af ladestik til elbiler
 • Fjernelse af asbest, PCB og bly.

Til gengæld kan du fremover få fradrag for installation af tyverialarm.

Husk, at det stadig er muligt at få fradrag for arbejde udført i 2017, hvis det er betalt senest den 28. februar 2018.

Kravet er, at du ejer huset og betaler ejendomsværdiskat, dvs. du kan også benytte ordningen, hvis dit svenske fritidshus ligger på lejet (arrenderat) grund.

Er I flere, der ejer huset sammen, kan alle ejere gøre brug af fradraget. For ægtefæller gælder det, at begge kan benytte ordningen, selvom kun den ene står opført som ejer på skødet.

Har du folkeregister-adresse i Sverige og betaler skat i Sverige, kan du ikke benytte ordningen. Du kan heller ikke benytte ordningen, hvis du er folkepensionist og bor fast i Sverige, selvom du har pensionen med fra Danmark. Men modtager du pension fra Danmark eller arbejder i Danmark og opfylder kravene som grænsegænger, kan du dog godt få håndværkerfradrag.

Når arbejdet sker på dit svenske fritidshus, skal du ikke indberette til SKAT, hvilken håndværker der har udført arbejdet, men det er vigtigt at gemme din dokumentation med fakturanummer og angivelse af adresse for udført arbejde mv., hvis SKAT senere ønsker at tjekke oplysningerne.

Husk, at det kun er arbejdslønnen til fx vedligeholdelse og reparationer, der kan fratrækkes - ikke udgiften til materiale. Betaler du regningen til leverandøren kontant eller med check, kan du ikke få håndværkerfradrag. Anvend i stedet Visa/dankort eller netbank.

Du kan få fradrag for de samme udgifter til dit fritidshus som helårsbeboelsen, men lejer du dit fritidshus ud, er der dog nogle begrænsninger i fradragsmulighederne for serviceydelser som rengøring og vinduespudsning. Se her, hvad du kan få fradrag for.

Betingelser for at få håndværkerfradrag for fritidsboliger

Ud over de generelle betingelser gælder for fritidsboliger:

 • Det er kun ejeren af fritidsboligen og ejerens ægtefælle, der kan få fradrag.
 • Hvis fritidsboligen har været udlejet en del af året, er der ikke fradrag for serviceydelser i form af rengøring, vinduespudsning, havearbejde mv.
 • Du skal betale ejendomsværdiskat af fritidsboligen.

Læs mere om ordningen på SKAT´s hjemmeside.