Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Hjørnestenen i Danske Torpare

Danske Torpare har rigtig mange frivillige, som yder en helt fantastisk indsats på tværs af foreningen. Indsatserne er mange og forskelligartede.

Der er rigtig mange frivillige, der er medvirkende til, at bladet "Torpare" udkommer 6 gange årligt, og der er mange frivillige, der står for arrangementer og aktiviteter og dermed får de skabt liv og aktivitet i vor forening. Desuden har vi rigtig god hjælp i sekretariatet.

Bestyrelsesformand i Danske Torpare, Bjørn Nielsen udtaler:" Vi i bestyrelsen er meget taknemmelig for den kæmpe indsats og det engagement, som de frivillige står for, og som er helt uundværlige for foreningen."