Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Jagtnetværket

Jagtnetværk i Danske Torpare

Jagtnetværkets formål er at skabe et fællesskab mellem medlemmer af Danske Torpare med interesse for jagt og naturpleje og alle medlemmer af Danske Torpare er velkommen i Jagtnetværket.

Jagtnetværket er kommet på benene i løbet af sommeren og netværket har pt. 30 medlemmer. Der er dannet en styregruppe på 8 personer med Bent Hjort som tovholder. Styregruppen har blandt andet til opgave at sørge for at udarbejde og fremsende velkomstbrev samt anden relevant information, indkalde og afholde netværksmøder og efterfølgende sende referater fra møder ud.

Jagt og naturpleje er et rigtigt stort område med mange facetter, der kan danne grundlag for drøftelse, temaaftener osv.

Styregruppen har på deres første møder drøftet emner som en ABC for jægere i det svenske, våben og lyddæmper ud og ind af Sverige, eftersøgshunde, ammunition, jagttider, samarbejde med det Svenske Jægerforbund, foredragsholdere til temaaftner, indkøbsaftaler med relevante butikker samt etablering af vildager og beplantning mm.

Der er emner nok at tage fat på, og går du med idéer, så hold dig ikke tilbage - kontakt Bent Hjort på mail benthjortolsen@gmail.com

Jagtnetværket drives af os selv med opbakning fra Danske Torpares sekretariat, som bistår med vedligeholdelse af medlemsdatabase, oprettelse af jagtnetværket på foreningens hjemmeside, kommunikation i nyhedsbreve samt bookning af lokaler på Rosenkæret.

Jagtnetværket skal være selvkørende, og kan i nogle tilfælde søge om økonomisk støtte hos Danske Torpare.

Har dette givet dig blod på tanden og lyst til at deltage i dette spændende netværk så kontakt sekretariatet på mail@torpare.dk

Bliv medlem af jagtnetværket

Man kan selv tilmelde sig netværket ved at logge ind på www.torpare.dk og klikke på "Min profil". Her kan man scrolle ned på siden, indtil man finder oversigten over de forskellige netværk, hvor man kan sætte flueben ved det netværk, man ønsker at være en del af.

Første temaaften - slagtermester på besøg

Jagtnetværket holder sit første fælles møde d. 14. november, hvor alle medlemmer af netværket er inviteret. Fristen for tilmelding er den 1. november. Tilmelding sker via mail til sekretariatet og er efter først-til-mølle-pricippet. 

Læs hele invitationen, og hvordan du tilmelder dig, her.