Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Kakkelovne og ildsteder

Restaurering af gamle ildsteder og nyinstallation af ovn- og varmeløsninger
N!CHEN leverer moderne effektive og miljørigtige ovn- og varmeløsninger på begge sider af Øresund. Løsningerne er designet således, at de kan varetage varmeopgaven i et traditionelt ”soldatertorp og moderne nordisk boligbyggeri samtidig med, at de stolte nordiske ovn- og varmetraditioner bevares.

Skræddersyede løsninger
N!CHEN's indehaver, ovnsætter og fliselægger Richard Wettstein renoverer, opbygger og rådgiver om kakkelovne- og ildsteder. Richard har stor erfaring med renovering og opbygning af ovnløsninger. Alle ovne og ildsteder bygges efter mål, så de kommer til at passe til den enkelte bolig, behov og livsstil.

Nye ildsteder og ovne med installationsrabat
N!CHEN forhandler og monterer ildsteder fra Brunner/JP Walters, en producent som leverer højeffektive brændebaserende ovn- og varmeløsninger. På værkstedet i Helsingør udstilles anlæg fra Brunner/J.P. Walthers i aktion. På www.wettstein.dk og www.waltherab.se finder du mere information.

Som medlem af Danske Torpare tilbydes du installationsrabatter på op til 12.000 kr. i forbindelse med salg og opstilling af visse ovntyper fx BSO- og BSK-løsningerne fra svenske J.P. Walter.

BESIGTIGELSE, RÅDGIVNING OG RENOVERING AF EKSISTERENDE ILDSTEDER

Udarbejdelse af vurderinger og tilstandsrapporter
Ovnsætteren besigtiger ildstedet/ildstederne sammen med ejeren, vurderer tilstanden og vejleder/oplærer i brug af ildstederne. Hvad er ovnen/ildstedet værd? Hvor kommer det fra, hvem har produceret den og hvornår? Økonomisk, historisk og teknisk vurdering.

I forbindelse med huskøb, salg eller ved behov vurderes ildsteder og ovne, hvor tilstanden og sikkerhedsniveauet er usikkert. En tilstandsrapport afklarer, om det er forsvarlig at tage ildstederne i brug, og hvor lang restlevetiden kan forventes at være.

”Genstart” efter længere tids stilstand, fx ved meget uregelmæssigt brug
Har ildstedet ikke har været i brug i længere tid, eller bruges det meget uregelmæssigt, vil der kunne opstå tvivl om sikkerheden. Svensk lovgivning siger fx, at hvis ildstedet ikke har været i brug i 3 år, skal godkendelsesprocessen gennemføres, som om det var en ny ovn inden ibrugtagning. Både skorsten og ildsted skal igennem en trykprøvning.  

Medlemspris
2.500 kr. ved en mundtlig tilbagemelding på stedet.
4.450 kr. ved udarbejdelse af skriftlig tilstandsrapport inkl. udarbejdelse af fyrings- vejledning og oplæg til renoverings- og vedligeholdelsesplan.

Service og vedligeholdelsesaftale
Har du et eller flere ildsteder, kan du lade N!CHEN varetage de årlige/periodiske pleje- og vedligeholdelsesopgaver. Herunder fejning af røgkanalerne, diverse mindre reparationer som udbedring af fugerne på en gammel kakkelovn, udskiftning af pakninger, livsforlængende reparationer i brændkammer osv.

Med en serviceaftale sikrer du, at ildstederne altid er velplejede og vedligeholdte, så uforstyrret drift er sikret, og levetiden af ildstederne forlænges. Tilbuddet udregnes på basis af en besigtigelse.

Specielle fordele for torpare

  • Meget lav specialist timesats. 480 kr. inkl. moms
  • Ingen timeberegning i forbindelse med kørsel
  • Fri kørsel i en radius af  200 km fra Helsingør. Fri kørsel er dog ekskl. færgeoverfart og broafgifter
  • Udover 200 km grænsen, fordelagtig km takst for medlemmer. (pt. er prisen 3 kr./km.)
  • Frit valg mellem fast pris og timeafregning med prisloft på mindre og større renoveringer og istandsættelser. Der faktureres kun for reelt tidsforbrug.    

Gratis kompetent rådgivning
Efter forudgående aftale tilbyder N!CHEN medlemmer af Danske Torpare gratis kompetent rådgivning på værkstedet i Helsingør, lørdage mellem kl. 10 og 14 af en varighed på 1 til 2 timer.

  • Inspiration og planlægning af nye ildsteder, inkl. individuel tilpasning til kunden
  • Energibehovsberegninger
  • Opsætning af nye ildsteder, både som primær og sekundær varmekilde

Du bedes ringe eller sende en mail i forvejen for at aftale møde og fortælle lidt om, hvad dine ønsker drejer sig om, så Richard kan forberede sig inden mødet.

Kontakt N!CHEN 
Ovnsætter og fliselægger
Richard Wettstein
Stengade 31F
3000 Helsingør

Åbningstider for værkstedet N!CHEN:
Torsdag til fredag kl. 11-17.30
Lørdage kl. 10-14.00
og efter aftale

Tlf.: +45 27 57 67 68
E-mail: richard.wettstein@get2net.dk
www.wettstein.dk