Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Kampvalg på generalforsamlingen

Der var mange, der stillede op til bestyrelsen, da Danske Torpare afholdt foreningens ordinære generalforsamling. “Nordisten” Bertel Haarder var inviteret som gæstetaler.

Der skulle vælges en formand, to bestyrelsesmedlemmer og fem suppleanter på dette års generalforsamling, der fandt sted i en stuvende fuld aula på Mørkhøj Skole lørdag den 9. marts.

Inden selve generalforsamlingen startede, kunne foreningens medlemmer møde en række samarbejdspartnere og andre udstillere på den såkaldte torpare-messe. Foreningens rådgivere, udvalg og netværk var også til stede, og der var ikke sparet på hverken kaffen eller de svenske småkager.

Nordist på gæsteoptræden

“Jeg sagde nordist,” understregede Bertel Haarder over for det småfnisende publikum, da hans gæstetale var ved at lakke mod enden. Han forklarede, at benævnelsen nordist knytter sig til en person med særlig stor interesse for Norden, hvilket man roligt kan sige om Bertel Haarder selv.

Han var indbudt som gæstetaler i sin egenskab af medlem af Grænsehindringsrådet og Nordisk Råd, og hans tale handlede om nogle af de barrierer og problemer, der er, når man bevæger sig mellem de nordiske lande – eksempelvis som torpare med tilknytning til både Danmark og Sverige. Her forsikrede han, at han vil arbejde på at løse de problemer, der findes i forhold til ID og IT.

“Og jeg vil anse den liste med problemer, som Danske Torpare har sendt mig, for min bibel,” lød det lovende fra talerstolen. Men ellers ikke noget om, at et samordningsnummer er lige om hjørnet.

Kim Høgh valgt som formand

Efter bestyrelsens beretning var tiden kommet til bestyrelsesvalg. Det var kun den konstituerede bestyrelsesformand, Kim Høgh, der stillede op til formandsposten, og han blev valgt med et stort bifald fra salen.

Dernæst skulle de sidste to bestyrelsesmedlemmer vælges. Her stillede Alice Jacobsen, Svend Hørup, Lisbeth Bekker, Bjørn Donnis, Bent Hjort og Gitte Kluk op. Da medlemmernes stemmesedler var talt op, viste der sig et overbevisende flertal bag Lisbeth Bekker og Bjørn Donnis.

Bjørn Donnis blev således genvalgt til bestyrelsen, som han har været medlem af siden 2015. Lisbeth Bekker har været konstitueret bestyrelsesmedlem siden december 2018, da Bent Hansen og Bjørn Nielsen forlod bestyrelsen.

Det endte ikke med kampvalg til suppleant-posterne, da Bent Hjort trak sit kandidatur tilbage, og der således var fem kandidater til de fem poster. Suppleanterne til bestyrelsen er nu: Alice Jacobsen, Svend Hørup, Gitte Kluk, Emilia Kollemorten (valgt in absentia) og Torben Bæk-Sørensen.


SÅDAN SER BESTYRELSEN UD NU

  • Formand: Kim Høgh.
  • Medlemmer af bestyrelsen: Anders Grand (næstformand og kasserer), Claus Egeris, Bjørn Donnis og Lisbeth Bekker.
  • Suppleanter: Alice Jacobsen, Svend Hørup, Emilia Kollemorten, Gitte Kluk og Torben Bæk-Sørensen.

MARIANNE HÆDRET SOM ÅRETS FRIVILLIGE

Foreningens mange frivillige blev fremhævet flere gange i løbet af generalforsamlingen. Marianne Zent modtog prisen som Årets Frivillige for sit store arbejde i foreningen. Hun er på sekretariatet en gang ugentligt og arbejder også derhjemme med bestemte administrative opgaver. Marianne Zent har været frivillig i foreningen i syv år.

Med udnævnelsen til Årets Frivillige fulgte en buket blomster, en kurv med gode sager til ganen og et stort bifald fra de mere end 300 fremmødte medlemmer.