Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Mød dine svenske naboer i kirken i Tyringe, Skåne

Kära danska vänner!

För tio år sedan startade vi välbesökta integrationsträffar i Västra Torup vid Tyringe i samarbete med  Danske Torpare och Svenska kyrkan i Tyringe pastorat.

Nu vill vi starta på nytt och, nu är du välkommen till en ny integrationsträff denna gång i Farstorps

församling i Bjärnums pastorat söndagen den 19. augusti kl 14.00.

Det blir gudstjänst,underhållning,allsång,m.m.

Ta gärna med Dig instrument och ett gott humör!

Vi hälsar också andra nationaliteter välkomna att tillsammans  med danskar och svenskar ha en god  dag tillsmmans.

Har Du  frågor och tips,ta kontakt med  Staffan Örneskans på tel 0451 77 46 14 eller 0707 22 05 72.

E-mail:staffan.orneskans@svenskakyrkan.se

Välkommen till en trevlig integrationsdag i Farstorp den 19. augusti kl.14.00.