Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Nu er indekstallet kommet

Det længe ventede fastighetsprisindex for prisudviklingen 2011 er nu offentliggjort af Statistiska centralbyrån. For fritidshuses vedkommende er det 677, og det tal stemmer overens med dansk SKAT’s foreløbige tal. Indekstallet skal anvendes ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for dansk ejendomsværdiskat for ejendomme anskaffet i 2011. Tallet indgår således i den beregningsmodel, som findes i Vidensbanken under emnet ”Økonomi og skat” her på siden, og vi anbefaler medlemmerne at benytte beregningsmodellen. Husk i øvrigt, at fristen for udvidet selvangivelse for 2011 er den 2. juli 2012.