Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Ny forsikringsaftale

Danske Torpares samarbejde med forsikringsmægleren Säkra og forsikringsselskabet Vardia i Sverige om at tilbyde en gruppeforsikring til danske ejere af fritidshus i Sverige er ophørt pr. 1. januar 2015.

En ny aftale om fritidshusforsikring er indgået med Vardia i Danmark, som overtager de forsikringskunder, der har indgået aftale med Säkra/Vardia Sverige gennem Danske Torpare.

Har du forsikringsaftale gennem Danske Torpare, betyder det, at forsikringsvilkårene for din fritidshusforsikring ændres med udløbet af din nuværende forsikringsperiode, hvilket for de fleste torpare er pr. 1. marts 2015. Og du vil blive kontaktet af Vardia Danmark direkte omkring ændringerne.

Din nuværende forsikring fortsætter på eksisterende vilkår til udløbet af din forsikringsperiode. Ønsker du ikke at fortsætte din forsikring hos Vardia i Danmark, er du selvfølgelig frit stillet til at indgå aftale med et andet forsikringsselskab.

Med Vardia i Danmark vil din nye forsikringsaftale være på danske forsikringsvilkår og med dansk skadehåndtering samt dansk police.

Læs mere om den nye aftale.