Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Slut med svensk licens for de fleste torpare

Radiotjänsten i Kiruna lukker og slukker, og for udlændige med fritidshus i Sverige er det slut med at betale for at have et fjernsyn på torpet. I hvert fald for de flestes vedkommende. Der er nemlig visse undtagelser.

I august bragte vi i bladet TORPARE nyt om svensk licens i forbindelse med et forslag om at finansiere svensk radio og tv via skattebilletten fra januar 2019.

Et særligt nedsat public service-udvalg står bag forslaget, som blev fremlagt i efteråret 2017.
Den 14. november 2018 blev forslaget endeligt vedtaget af Riksdagen. Det blev bakket op af samtlige otte svenske partier, og fra januar i år betaler svenskerne en public service-afgift som en del af skatten og altså ikke længere licens.

Hvad betyder det for danske torpare?

Tre specifikke kriterier skal opfyldes, for at man er forpligtet til at betale public service-afgift:

1. Du er over 18 år, og
2. du har en erhvervsindtægt, og
3. du er ubegrænset skattepligtig i Sverige.

Alle tre betingelser skal være opfyldt.

Det at være ubegrænset skattepligtig i Sverige betyder, at du betaler skat af alle dine indtægter til den svenske stat, uanset om du har indtægter fra Danmark og andre lande. Dette betyder i realiteten, at du har fast bopæl i Sverige. Hvis du har fast bopæl i Sverige, men betaler noget skat i Danmark, er du altså ikke ubegrænset skattepligtig i Sverige.

Hvis du i Sverige kun betaler din fastighetsavgift, skal du ikke betale public service-afgiften. Hvis du har indtægt fra landbrug eller skovbrug i Sverige, skal du kun betale afgiften, hvis alle tre betingelser er opfyldt. Hvis du for eksempel er bosiddende i Danmark, og i Sverige kun betaler skat af disse indtægter, skal du ikke betale public service-afgiften.

Men hvis man har bopæl i Sverige og dermed betaler al skat i Sverige, har en indtægt og er over 18 år, skal denne afgift altså betales.

Hvad betyder det for svenskerne?

Alle svenskere over 18 år med en erhvervs-indkomst, og som er ubegrænset skattepligtige i Sverige, skal betale denne afgift. Det gælder uanset, om man har et tv eller en radio, og afgiften er individuel til forskel fra licensen, som betaltes pr. husstand.

Public service-afgiften udgør én procent af den skattepligtige indkomst med et loft, og for den gennemsnitlige svensker løber afgiften op på cirka 1.300 SEK om året. Det anslås at være cirka 70 procent af de skattebetalende borgere, der kommer til at betale dette beløb. Er man studerende, betaler man slet ikke afgiften, og har man en månedlig indkomst på under 13.600 kr., betaler man en reduceret afgift.

Hidtil har svenskerne betalt næsten 2.400 SEK om året pr. husstand i licens, som ifølge public service-udvalgets beregninger ville være steget til 2.500 SEK i 2019.

For at sikre politisk uafhængighed

Den nye public service-afgift gælder de næste otte år og betales over indkomstskatten. Ifølge public service-udvalget er det et led i forsøget på at gøre public service i Sverige helt politisk uafhængig. Det er dermed Skatteverket, der nu står for at inddrage afgiften, i stedet for Radiotjänsten, som hidtil har stået for kontrol og indkrævning af licensen i Sverige.

Nu er der ingen grund til at gemme tossekassen i garagen eller ude i laden. I hvert fald for størstedelen af de udenlandske fritidshusejere i Sverige.
Foto: Dmitry Sosenushkin / Shutterstock.com.