Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Spørg tre nye nørder til råds

Danske Torpares tekniske rådgivning har fået tre nye frivillige eksperter, så foreningen fremover kan tilbyde endnu mere specialiseret viden om alt fra elregningen til restaurering af torpet. De tre nørder (i ordets bedste betydning) glæder sig til at modtage medlemmernes spørgsmål på mail@torpare.dk
 
Jesper Holm er uddannet tømrersvend, bygningskonstruktør og arkitekt, og har arbejdet i byggebranchen i fyrre år. I fritiden har han blandt andet totalrenoveret sin skånelænge. Derudover interesserer han sig for madlavning, verdensmusik, kultur, biler og design. Jesper Holm kan blandt andet rådgive om arkitektur og byggeteknik.
 
Torben Holst er uddannet kulturhistorisk konservator og ved derfor noget om, hvordan man kan restaurere, vedligeholde og opbevare gamle ting bedst muligt. Han har som mangeårig konservator ved Nationalmuseet blandt andet arbejdet med Frilandsmuseets gamle gårde. Hans speciale er genstande af metal (alt fra knappenåle til ubåde), men han har også kendskab til bevaringen af andre materialer. Torben Holst kan derfor rådgive om, hvordan man restaurerer og bevare originale detaljer i torpet som bygningsbeslag, gelændere og andet fint, gammelt inventar.
 
Anders Larsen er teknikumingeniør inden for bygge og anlæg, og har arbejdet med salg af tekniske produkter. I dag eksporterer han filtersystemer i sit eget firma. Anders Larsen er oprindelig uddannet murer hos en mester, der lærte ham om alt fra blystøbning af kloakrør over tømrerarbejde til, ja, sukkerroe-lugning. Desuden har han gennemrestaureret sit svenske 1800-talshus ved Fegen og forsynet det med blandt andet nyt ”gammelt” smålandstapet, el (fra solceller og inverter), vand fra hydrofor og afløb gennem en nyetableret trekammerbrønd med infiltration. Det er især erfaringerne herfra han vil kunne videregive i den tekniske rådgivning.
 
Desuden er Bjørn Donnis, bestyrelsesmedlem, ansvarlig for teknisk rådgivning i foreningen.
Bjørn Donnis er uddannet civilingeniør i noget - i torparesammenhæng  - så ubrugeligt som kemi. Han har arbejdet i mange år med at udvikle raffinaderiprocesser, der fjerner svovl og andet forurenende fra benzin og olie. Kemien er dog nyttig når man skal forstå drikkevandsanalyser og evt rensningsprocessor af spildevand. Og så påstår Bjørn ofte at alle egenskaber ved linoliemalinger, rödfärg og andre maling “ jo bare er kemi - og lidt fysik”.