Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Stort fremmøde ved mini-generalforsamlingen i Middelfart

Danske Torpare har haft en rigtig god mini-generalforsamling i Middelfart, hvor mange medlemmer havde kørt langvejs fra for at møde op. Det store fremmøde og engagement skabte en rigtig god dag med diskussioner, debat og input til foreningens fremtidige virke.  Tak til jer alle fordi I havde lyst til at medvirke og navnlig tak til vores tovholder i Jylland og på Fyn, Torben Bæk Sørensen, som medvirkede til, at så mange medlemmer deltog.