Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Svenske vandforskere vil gøre som i Danmark

Mange husejere i Sverige har inden for de sidste par år haft store problemer med tørlagte brønde. Dette er også noget, der rammer de større private og offentlige vandværker. Men ifølge Torleif Dahlin, professor på Lunds Universitet, er det et problem, der burde hører fortiden til. Han mener, at Sverige bør kortlægge grundvandsforekomsterne i hele landet mht. mængde og forurening, ligesom vi har gjort i Danmark. Selvom det er dyrt at kortlægge grundvandet, så er det vigtigt for at sikre, at grundvandet ikke bliver forurenet. Det anskues at der findes 80.000 forurenede pladser i Sverige, og er man ikke opmærksom på hvordan det skal håndteres, risikerer man, at grundvandet tager ødelæggende skade.

Vi torpare kan kun støtte, at vi kan få adgang til mere viden om kvalitet og kvantitet af grundvandet.