Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Foreningens aktive udvalg

For at udvikle foreningens arbejde har Danske Torpare en række udvalg inden for specifikke områder. Der nedsættes endvidere projektgrupper efter behov. Her kan du se en liste over udvalgene:

Aktivitetsudvalg
Udvalget for aktiviteter har eksisteret i over 20 år og udvikler og planlægger svenskkurser, tekniske kurser, temaaftener, koncerter, oplevelsesture m.m. Nogle af udvalgets medlemmer fungerer også som arrangementsværter og undervisere. Aktivitetsudvalget består udelukkende af frivillige.

Claus Egeris, formand for udvalget 
Bjørn Donnis
Pia Borg
Britta Syskind
Geert Fredslund Nielsen
Advokat Lars Holm-Rasmussen
Per Bonke
Morten Hattesen
Victoria Lindtner, sekretær for udvalget

Bladudvalg
Medlemsbladet, Torpare, har siden 2010 haft et bladudvalg, som mødes jævnligt for at planlægge, idéudvikle samt evaluere bladet:

Bjørn Nielsen, ansvarshavende redaktør
Bjørn Donnis
Suzanne Christoffersen
Vivi Fahnøe
Søren Kronholm
Niels Stærup
Kåre Olofsen
Elisabeth Lange
Advokat Lars Holm-Rasmiussen
Victoria Lindtner, deltagelse fra sekretariatet
Julie Elmvang Beicker, redaktør og sekretær for udvalget

Økonomiudvalg
Udvalget overvåger budget, regnskab og betalinger med fokus på den samlede økonomiske udvikling i foreningen. Udvalget behandler også bevillingsansøgninger fra bestyrelse og udvalg.

Bent Hansen, formand (kasserer)
Henrik Græsdal
Tin Dyrberg Johansen, sekretær for udvalget
Victoria Lindtner, deltagelse fra sekretariatet