Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Planlægges der vindmøller tæt på din grund?

Vindkraft kan være en god kilde til energi, men det kan desværre også være et problem, når der opsættes vindmøller meget tæt på medlemmernes grund i Sverige.

Udover måske at skulle kigge på vindmøller i "baghaven" kan der være problemer med lyd- og lysgener fra møllerne. Det kan tillige forringe værdien betragteligt på de fritidshuse, det rammer, hvis man ønsker at sælge huset.

6.000 nye vindmøller i Sverige
Den svenske regering har besluttet, at Sverige skal have en væsentlig del af sit elektricitetsforbrug dækket med el fra vindkraft. Det betyder, at omkring 6.000 vindmøller skal opstilles, heraf 2/3 i øde skovområder i Sydsverige.

Dette kommer til at berøre en del medlemmer af Danske Torpare, og derfor dannede vi i 2008 et netværk for at hjælpe "vindmølle-ramte" medlemmer.

Jævnlige møder i sekretariatet
Der afholdes jævnligt møder, hvor der fx rådgives om kontakt til svenske kommuner, udveksles erfaringer og formidles ny information på området. Der er i øjeblikket ca. 120 medlemmer af netværket.

Bliv del af netværket for vindkraft
Vil du at høre mere eller melde dig ind i netværket, kan du sende en e-mail eller ringe til sekretariatet på 39 29 52 82. Det er gratis at deltage i netværket.

Læs mere om vindmølle-problematikken i Sverige.