Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Jura

Vi byder her på hjælp til forståelsen af processerne omkring køb og salg af ejendomme i Sverige. Der er også mange gode råd til de, der er flere om at dele ejerskabet.

Når du som medlem er logget ind, er der også adgang til at downloade diverse udkast til vedtægter og andre aftaler omkring samejesituationen. Se underafsnittet om Sameje og foreninger.

Skemaer og formularer vedr. ejendomskøb, salg og overdragelse samt etablering af boligfællesskaber (hentet fra offentlige myndigheder i Sverige og Danmark) plus udkast formuleret af foreningens advokat.

Danske juridiske udtryk kan være vanskelige nok for lægmand. Når så de er på svensk, bliver de en udfordring. Denne ordbog medtager de vigtigste ord i forbindelse med hushandel.