Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Vindkraft i Sverige.

Den svenske regering har besluttet, at Sverige skal have en væsentlig del af sit elektricitetsforbrug dækket med el fra vindkraft. Ca. 6.000 vindmøller skal opstilles, heraf 2/3 i øde skovområder i Sydsverige, hvilket kan forringe værdien betragteligt på de fritidshuse, der berøres.

Danske Torpares bestyrelse har derfor nedsat en vindkraftgruppe, der skal følge udviklingen og formidle aktuelle oplysninger til medlemmerne.

Udbygning af vindkraft frem til 2020
Sveriges udbygning af vindkraft frem til 2020 kan blive et alvorligt økonomisk problem for mange danskere med fritidshuse i landets sydlige skovlandskaber. Rejsning af store vindmøller i nærområdet kan medføre kraftige forringelser af ejendomsværdien og i visse tilfælde gøre det umuligt for pågældende ejere at sælge deres ejendomme.

Udover at skabe vanskeligheder for den enkelte må vindmølle-opsætningen forudses at påvirke integrationsprocessen i Øresundsregionen.

Flere og flere medlemmer berøres af vindmøller
Foreningens medlemmer ser med stigende bekymring på udviklingen. Stadig flere retter henvendelse om deres problemer med kommende 150-250 meter høje vindmøller. Risikoen for bl.a. betydelige støjgener, skygger, blinkende  lys , ødelagt udsigt samt økonomiske tab berører og optager flere og flere medlemmer.

Svensk imødekommenhed
Det er ikke Danske Torpares ærinde at tage stilling for eller imod vindkraft. Foreningen ønsker alene at gøre opmærksom på de problemer, det skaber for medlemmerne. Samtidig skal det understreges, at foreningen i høj grad værdsætter den imødekommenhed, der vises fra svensk side, og principielt ikke ønsker at blande sig i svenske forhold.