Markedspladsen

Antal varer i kurv

0 varer

Husets vedligehold, om- og tilbygning

Vi har samlet de emner, der relaterer sig til selve huset, dets konstruktion og materialer. Mørtel og maling, maling og anden overfladebehandling, konstruktioner og byggetilladelser og meget andet findes her.

Der er naturligvis lagt megen vægt på ældre træhuse, men i princippet ønsker vi at samle stof til brug for ethvert hus - uanset alder og materialer.

Alle ønsker formentlig at undgå at ramme ind i elkabler eller offentlig rørføring når man skal udføre/have udført gravearbejde på sin grund.

Det KAN og SKAL man forhindre, og til hjælp hermed har man oprettet ledningskollen som beskrives i dene tekst.

Ledningskollen er en hjemmeside, hvor man kan bestille oplysninger om hvad der ligger i jorden, der hvor man skal grave.

Detaljeret beskrivelse af byggesagen både med henblik på egen forberedelse, samarbejde med arkitekt og entreprenør samt kontakt til myndigheder. Gennemgang af reglerne for hvilke arbejder, der kræver byggetilladelse hhv. byggeanmeldelse. Teksten omhandler grundlæggende større byggearbejder, men kan sagtens tillempes små byggesager. 
 
Det er også her du finder en gennemgang af reglerne (årgang 2014) for hvad der skal søges byggetilladelse eller byggeanmeldelse til. Reglerne for friggeboder og Attefallshuse.
 

Der er mange formaer for dyr og svampe, der kan skade vore huse - især træværket. Det er en en ulempe ved at anvende "naturlige" materialer.

Når vi opdager "et eller andet", der er ved at spise vort hus,er det let at gå i panik. I dette skift prøver vi at bring lidt information og sær henvisniner til steder med yderligere information, og derved bringe os lidt videre mod en forstels af, hvor alvorligt problemet er.
 

Man kan få problemer med fugt på mange niveauer i sit fritidshus - lige fra at der lugter lidt "kælderagtigt" når man kommer efter at huset har stået nedlukket i uger eller måneder til at der er masser af skimmelsvamp og måske opfugtet mur og træ i kælderen.

I skriftet er der nogle "gode råd" fra det meget simple, der skal gøre situationen lidt bedre, til ting, der kan afhjælpe de større problemer indtil man evt. kaster sig ud i de store bygningsmæssige ændringer. Artiklen har været bragt i bladet Torpare nr. 156, oktober 2014.  

En hurtig gennemgang af de hyppigste bygningstekniske løsninger for det svenske træhus' enkelte dele (ydervæg, vinduer, gulv, tag m.v.). Vægten ligger på omtalen af lidt ældre træhuse. Formålet er:
- at oplyse om historie, baggrund og formål for de enkelte konstruktionsdetaljer. Dette for at hjælpe til både at forstå dem i kulturhistorisk og teknikhistorisk sammenhæng og dermed fremme en respekt for den "kulturarv", der i nok så høj grad ligger i "hytten" frem for i "slottet".
- at oplyse om de enkelte konstruktioners fordele og ulemper set i nutidigt lys. For de fleste af os har jo købt et hus, der skal anvendes og ikke et museumsstykke.

Først og fremmest om ældre typer overfladebehandling og maling med fokus på træhuse og svensk tradition. Interessen for traditionelle typer af overfladebehandlinger skyldes, dels at disse ofte æstetisk er velvalgte til ældre huse, dels at de bedste typer arbejder godt sammen med konstruktioner, der er diffusionsåbne og fugtbelastede. Men man får kun udbyttet af de gamle typer med den rette viden.

For gør-det-selv håndværkeren er der vel få grundlæggende ”simple” opgaver, der virker så fremmedartede som muring og støbning. Et håndværk lærer man ikke alene ved at læse. Men lidt forståelse for, hvad området drejer sig om og specielle svenske forhold (og svenske benævnelser), kan forhåbentlig fås her.