fbpx
Наши партнеры

Artikel: Ejerskifte ved dødsfald

Lars Holm Rasmussen er advokat for og juridisk rådgiver hos Danske Torpare.

Fra bladet TORPARE 173 fra juni 2017.

 

Kære Danske Torpare.

Min mand er desværre afgået ved døden for to måneder siden. Nu vil jeg gerne høre, hvordan jeg forholder mig med diverse ændringer i ejendomsretten til vor ødegård. Vi ejer 25 procent tilsammen, men det står i min mands navn. Navnet skal ændres til mig, da jeg arver alt efter min mand.

Venlig hilsen, Anni

Kære Anni,

Ejerskiftet på andelen af den svenske ejendom foretages på den måde, at du til det svenske tinglysningskontor skal sende følgende:

• En skriftlig anmodning, underskrevet af dig selv, hvori du “ansøger om lagfart til min afdøde mands del af fastigheten XX (identificeres med matrikelnummer)”.
• Den originale skifteretsattest.
• En bekræftet kopi af den “formueoversigt” eller “åbningsstatus”, som du har indsendt til den danske skifteret, og som den svenske ejendom skal være nævnt i (med adresse eller matrikelnummer).

Materialet sendes i almindelig post til Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje, Sverige.
Det er samme adresse for hele Sverige.

Du kan læse nærmere om fremgangsmåden ved tinglysning i en artikel i medlemsbladet TORPARE nr. 134 fra februar 2011.

Hvis papirerne er i orden, modtager du nogle uger senere skifteretsattesten og kopi af formueoversigten retur, samtidig med, at du i et andet brev får en “Underrättelse” om, at du er registreret som ejer, vedlagt en afgiftsfaktura på 825 SEK. Din mand, dvs. hans dødsbo, er skattepligtig i Sverige til og med det år, hvor dødsfaldet skete, forudsat at papirerne vedr. overdragelse sendes af sted til tinglysning i god tid inden årets udløb. Det indebærer, at der også i det følgende forår vil komme indkomstdeklaration i hans navn ligesom tidligere år. Den skal du bare underskrive selv og indsende i hans navn. Ligeledes kommer slutopgørelsen senere på året også i hans navn. Først fra det følgende år går den svenske skattepligt over på dig. Får du først tinglyst ejerskiftet efter udløbet af dødsåret, vil din mand stå som skattepligtig i det følgende år også – med indkomstdeklaration i næstfølgende forår osv.

Med venlig hilsen,

Lars Holm Rasmussen

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter