Vejledning og vilkår Danske Torpare

1. Vejledning

1.1 

Medlemsbladet Torpare trykkes i et oplag på ca. 10.400 eksemplarer og udkommer seks gange om året.

Design, æstetik og indhold vægtes højt, og der stilles derfor også krav til det leverede annoncemateriale. Såvel indhold, layout som teknisk kvalitet vurderes af annonceafdelingen før en aftale indgås.

Det er vigtigt for helheden af bladet, at ingen annoncer ”falder igennem”, og at annoncerne matcher bladets stil og linje. Nedenfor beskrives hvordan man som annoncør kommer i gang med at profilere sig over for en skarpt defineret og stor målgruppe.

2. Generelle krav

2.1

Her beskrives de generelle krav:

        • Hvis du selv udarbejder annoncen, skal det gøres i et prof. grafisk program.

        • Færdige annoncer skal leveres i PDF-format i trykklar kvalitet.

        • Alle farver skal ligge i CMYK.

        • Minimum billedopløsningen skal være 350 DPI.

        • Fonte outlines/embeddes.

        • Maksimal farvedækning må ikke overstige 80 % i hver af de fire farver.

        • Det leverede materiale skal passe præcist med det valgte.

        • PDF-filen skal indeholde 3 mm bleed hele vejen rundt ved helsides-annoncer.

2.2

Vi modtager kun færdige annoncer i PDF-format udarbejdet i en professionel grafisk applikation som fx Adobe InDesign eller Adobe Illustrator. PDF-filen skal være optimeret til ”Press”. Alle billeder skal ligge i CMYK og skal minimum have en opløsning på 350 dpi.

2.3

Man kan fra mange forskellige programmer (eks. Microsoft Word) gemme i PDF-format. Dette betyder ikke automatisk, at man hermed overholder de givne krav. Ofte vil der være problemer med at anvende PDF-filer produceret fra Word, PowerPoint m.v. Billeders farver kan blive forkerte, og elementer kan komme til at stå forkert.

Benytter man Photoshop til andet end fotos, skal man være opmærksom på, at tekst kan fremstå uskarpt eller kantet. Det kan ikke anbefales at udarbejde en hel annonce i Photoshop.

2.4

Brug altid CMYK-farver og ikke RGB. Husk at de farver, der trykkes i bladet, sandsynligvis ikke er 100 % identiske med dem, man kan se på en skærm eller en almindelig udskrift. Det kan skyldes flere tekniske forhold i processen. Bemærk, at den maksimale farvedækning ikke må overstige 320 %.

2.5

Billeder i annoncen skal som minimum have en opløsning på 350 DPI. Et billede, der i den trykte annonce fx skal have en bredde på 10 cm, skal være ca. 1400 pixels i bredden. Skal billedet være 20 cm højt i tryksagen, skal det være ca. 2700 pixels i højden.

2.6

Alle fonte skal være konverteret til kurver (vektoriserede/outlined). I nogle tilfælde kan fonte blot inkluderes i filen (embeddes), men ovenstående er det sikreste.

2.7

Det er vigtigt, at indleverede annoncer har præcis den millimeterstørrelse, som er aftalt.

Undgå at ”overfylde” en annonce med informationer – enkelthed er for os vigtig, idet mange ikke læser annoncer med for meget indhold. Der er stor forskel på, hvor god effekten af en annoncering er – alt efter annoncens størrelse.

Vi forbeholder os ret til at tilføje en tynd streg rundt om hele annoncen, hvis vi skønner, at det i sammenhængen virker bedst grafisk. Desuden forbeholder vi os ret til at fjerne evt. eksisterende ramme i annoncematerialet.

2.8

Når tryk skal gå helt ud til kanten af papir, skal der være lidt ”ekstra” tryk i siderne, så der ikke kommer hvide kanter, hvis papiret i efterbehandlingsprocessen skæres en smule forskelligt fra trykket – dette kaldes bleed.

Skal annoncen gå helt ud til bladets kanter, skal der være bleed på 3 mm hele vejen rundt.

De annoncetyper, hvor indhold kan gå ud til papirets kant, er helsidesannoncer og bagsiden – ingen øvrige annoncer behøver at indeholde bleed.

3. Deadlines

3.1

Bladet har et produktionsforløb som kræver overholdelse af nedenstående annoncedeadlines, som er seneste frist for rettidig fremsendelse af annoncemateriale.

 

Udgivelsesmåned

Udgivelsesuge

Annoncedeadline

februar 2017

6

12. januar 2017

april 2017

15

1. marts 2017

juni 2017

23

1. maj 2017

august 2017

33

1. juli 2017

oktober 2017

41

1. september 2017

december 2014

49

1. november 2017

 

For mere information om annoncering se Danske Torpares medieplan her.