fbpx
Наши партнеры

Corona: Skattefrihed ved lukkede grænser?

Udgovet d. 21.01.2021

Danske Torpare har modtaget henvendelser og opfordringer fra medlemmer om at afklare, om den danske ejendomsværdiskat skal betales for det svenske fritidshus i perioder, hvor vi som danskere er forhindret i at komme ind i Sverige som følge af corona-restriktioner.

Ejendomsværdiskattelovens § 11 har bl.a. dette indhold: ”Hvis ejendommen ikke kan tjene til bolig for den skattepligtige eller dennes husstand i hele indkomståret, nedsættes den beregnede ejendomsværdiskat forholdsmæssigt” Og senere: ”Ved anvendelsen af dette stykke anses indkomståret at udgøre 360 dage med 30 dage i hver kalendermåned.

Ved lovens tilblivelse har man næppe haft sygdomsepidemier i tankerne, men derimod situationer, hvor fysiske forhold på ejendommen udgør en hindring. Det er imidlertid sekretariatets opfattelse, at lovens ordlyd udgør tilstrækkelig hjemmel til, at man kan selvangive en nedsat beskatningsperiode i de dele af 2021, hvor der decideret har været indrejseforbud for danskere med ærinde til deres fritidshuse. Andre perioder, hvor rejse til Sverige har været frarådet af danske eller svenske myndigheder, og hvor beslutningen om at blive hjemme i Danmark derfor har beroet på den rejsendes egne holdninger, kan efter foreningens vurdering ikke begrunde skattenedsættelse.

Om ulejligheden ved at selvangive en ændring, overhovedet er pengene værd, er et andet spørgsmål. Den svenske fastighetsavgift kan jo fratrækkes i den danske skat (ved angivelse i skatteskemaets rubrik 254); og da der senere, i følgende års angivelse, skal ”rettes tilbage”, vil mange nok afstå fra ændringer.

Danske Torpare kan ikke påtage sig ansvar for, om danske skattemyndigheder i en konkret sagsbehandling vil være enig i vores fortolkning af loven.

Det tilføjes, at den svenske skattelovgivning ikke indeholder en tilsvarende nedsættelsesmulighed for så vist angår fastighetsavgiften.

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter