fbpx
Наши партнеры

Eldning: Her er retningslinjerne for fyring med brænde i Sverige

Udgivet d. 26.10.2022

Hvor meget må man elda, og hvordan gøres det mest hensigtsmæssigt?

I Sverige har man en mindre liberal tilgang til, hvor meget og hvordan man må fyre op i sit ildsted, end vi som danskere er vant til. Derfor kan det være godt at orientere sig om de svenske regler. Herunder får du derfor en oversigt over, hvad der gælder.

Regler og retningslinjer, når du tænder op med brænde

Når du bruger brænde til optænding på torpet, kan det ikke undgås, at der er udslip, som bidrager til luftforurening. Ifølge miljöbalkens andet kapitel er det dig, som fyrer op, der er ansvarlig for at nedbringe luftforureningen mest muligt. Til det findes en række råd, du kan gøre brug af, så du sikrer, at du fyrer på den mest hensigtsmæssige måde.

Det vigtigste, når du brændefyrer, er at sørge for, at du bruger tørt træ til formålet. Træet skal gerne have en fugtighed på max 15-20 %, og det sikrer du bedst ved, at du har ladet brændet tørre i mindst et halvt år – men gerne et år, inden du bruger det til optænding.

Kommunens rolle gør, at de til hver en tid kan tjekke, om det brænde, der bliver brugt, er af den rette kvalitet, som forskrifterne siger. Det vil sige, det må ikke være træaffald, blødt træ el. lign.

Forbundet Värends Räddningstjenst råder til aldrig at fyre med mere end 2-3 kg brænde pr. time og kun 3-4 timer ad gangen. Herefter skal ildstedet køle ned lige så længe, som der har været tændt op, før du igen kan fyre. Og så skal sotning og brandskydd i øvrigt være overholdt. 

Kommunen kan angive regler 

I Sverige er det op til de enkelte kommuner selv at bestemme, om de vil fastsætte begrænsende regler for, hvordan og hvor meget man må tænde op. Kommunens miljønævn kan således stille krav til foranstaltninger, du som fastighetsägare skal leve op til, så du begrænser de gener, der måtte være for omgivelserne, når du tænder op på torpet.

Det er derfor en god idé at orientere dig hos kommunen, om der gælder særlige regler i den svenske kommune, du har hus. Det kan du gøre på kommunens hjemmeside. Sådanne regler kan f.eks. være, at man ikke må brænde kviste og andet haveaffald.

Hvis det konstateres, at røgen fra din skorsten generer omgivelserne omkring dig, kan der i visse tilfælde indføres et totalforbud mod andet end trivseleldning. Trivseleldning, også kaldet myseldning, indebærer fyring op til fire timer ad gangen og højst to gange om ugen.

Boverket stiller krav til installation af ildsteder

Boverkets byggeregler stiller krav til, hvilke pejse og kaminer, der må installeres. Skal du have installeret en ny varmekilde, eller sker der væsentlige ændringer i eksisterende røgkanaler, skal du derfor anmelde det til kommunen. Og så forpligter du dig til at bruge varmekilden på en sådan måde, at den ikke udleder røg til gene for omgivelserne.

Kilde: Naturvårdsverket

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter