Formål

Foreningens formål er at støtte medlemmerne på alle tænkelige måder i forhold til det at have fritidshus i Sverige. Mere konkret er formålet:

  • at udbygge og bevare et godt forhold mellem Sverige og danske ejere og brugere af fast ejendom til fritidsformål i Sverige
  • at samle danske ejere og brugere af ejendom i Sverige om emner af fælles betydning til udveksling af erfaringer
  • at varetage medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder, private virksomheder og organisationer i Danmark og Sverige i forhold vedrørende køb, eje og brug af fast ejendom
  • at udvikle medlemmernes adgang til emner og aktiviteter med kulturelt, socialt, økonomisk og juridisk indhold
  • at formidle kundefordele for medlemmerne ved køb af varer og tjenesteydelser

Vision 2020

Her kan du downloade Danske Torpares Vision 2020, hvor du kan læse om foreningens målsætninger. 

Vedtægter

Her kan du downloade foreningsvedtægterne, hvor de seneste ændringer er godkendt på foreningens generalforsamling i februar 2012.

Nye ændringsforslag til vedtægterne vil altid blive taget op på kommende årlige generalforsamling.