fbpx
Наши партнеры

Forsikring i Sverige

Udgivet den 11.09.2018, senest opdateret 10.10.2019

Dit hus i Sverige bør forsikres, og måske ejer du andet som for eksempel en båd, der også bør forsikres. Du er tvunget til at tegne forsikringerne i et svensk firma, hvilket i øvrigt ofte er billigt. På denne side kan du blive klogere på det at tegne forsikring i Sverige, som hvor huset skal forsikres, hvad forsikringsaftalen omfatter og andre gode ting at være opmærksom på.

Den grundlæggende forsikring

Som husejer bør du have forsikret dit indbo. Ejer du ejendommen, skal denne også forsikres mod f.eks. brand‐ og stormskader. Du kan som husejer også pådrage dig en ansvarsforpligtelse. Det er vigtigt at få klarlagt, hvilke genstande inkl. indbo, der eventuelt ikke måtte være omfattet af basisforsikringen. Det kunne f.eks. være en båd af en vis størrelse og/eller værdi. Udhuse er i reglen også medforsikret op til en vis m2 ‐størrelse. De fleste selskaber har også en maksimumværdi for indbodækningen.

Hold tyven på afstand

Du reducerer risikoen for indbrud/tyveri ved at tage nogle enkelte forholdsregler. Det meste af Sverige plages i vores dage af indbrud, derfor denne indledning.

 • Husk at have gode låse og hasper på alle døre og vinduer. Glem ikke døre på balkonen eller i kælderen.
 • Det er praktisk at have gennemfotograferet boligen. Det hjælper, når skaden er sket og tjener til dokumentation overfor forsikringsselskabet. Man husker også lettere alle de små ting af affektionsværdi. Foretag mærkning af dyre effekter.
 • Installer tyverialarm og foretag mærkning, der fortæller, at der er installeret tyverialarm.
 • Undlad at gemme nøgler til huset på ”opfindsomme” steder. Tyven kender dem godt.
 • Efterlad ikke værktøj, som kan anvendes til indbrud, udenfor huset.
 • Nabohjælp er hjælp til selvhjælp. Hold kontakt med ”grannerna,” og husk at udveksle telefonnumre og mail adresser.

Hvilket selskab skal man vælge?

Det er vel som i andre lignende forhold (valg af bankforbindelse osv.) en tillidssag. Snak eventuelt med jeres naboer om deres erfaringer, herunder andre torpare fra foreningen. 

Når det er nævnt, er det selvfølgelig vigtigt, at forsikringen dækker de værdier, man ønsker erstattet ved en eventuel indtruffet skade. Er udhuset medforsikret? Hvad med jollen og havetraktoren? Frostsprængninger i indvendige rør? En haglbyge, der har ødelagt taget på stuehuset? ”Jeg har fældet et træ, som er faldet ned i…!” ”Nogen har stjålet min plæneklipper?” ”Hvepse har bygget bo i….!” Skorstensbrand. Blot nogle praktisk forekommende forsikringsspørgsmål.

En omhyggelig gennemgang af forsikringsaftalen, på svensk Försäkringsbrevet, bør give svar på disse spørgsmål. Det er ikke altid den billigste forsikring, man er bedst tjent med. Det plejer ikke at være et problem for selskaberne at sælge forsikringen, det er straks mere omstændeligt, i nogen tilfælde, når erstatningen skal udbetales. Det kan være en fordel, at selskabet har et lokalkontor tæt på jeres adresse, så man lettere personligt kan træffe aftale(r) og møde sælgeren/assurandøren – især hvis der indtræffer en forsikringsbegivenhed!

Lidt om pris og erstatning

Bemærk, at svenske forsikringsselskaber normalt ikke lægger pristabeller ud på deres hjemmesider. Ofte kan man få et ”automatisk” tilbud, men ligeså ofte kræver det et ”ægte” svensk personnummer – dvs. man må maile til selskabets kundeservice og forklare situationen for at få et tilbud.

Det er ikke nemt at sammenligne forsikringer fra et selskab til et andet. Et eksempel: ”Prisen” for de ”ekstra” kvadratmeter på 1.sal (svensk: Andra våningen), i kælderen eller i udhuse, er ofte væsentlig forskellig fra selskab til selskab. Det er normalt at erstatning(‐er) kun udbetales med det fulde beløb, man ellers er berettiget til, hvis man indsender dokumentation for at varen er genanskaffet (ting af en vis værdi).

Eksempler på forsikringsselskaber

Nedenfor følger et udpluk af større forsikringsselskaber. Listen er på ingen måde udtryk for nogen præferencer, men alene nogle hjælpende links til brug for sammenligning mellem forskellige selskaber og deres priser.

 • ETU er et dansk forsikringsselskab, der også dække fritidshuse i Sverige. Som medlem af Danske Torpare kan du få en rabatordning med selskabet.
 • Dina Försäkringar
 • Länsforsäkringar er populært blandt menge torpare. Det skal bemærkes at de enkelte selskaber (i hvert län) er selvstændige under en paraply. De vil således ofte have lidt forskellige regler, priser og rabatter.
 • Moderna Försäkringar, og Folksam er nogle af de andre store selskaber
 • insplanet.se er et eksempel på et selskab, der samarbejder med nogle af de større forsikringsselskaber og har oprettet en hjemmeside med sammenlignende priser.

Fortvivl ikke fordi du måske bliver bedt om personnummer som det første for at få et tilbud.

Andre forsikringsobjekter

Selvom fritidsboligen måske ikke omfatter helt de samme værdier som helårsboligen i Danmark, er der dog flere og flere torpare, som har forskellige værdier på ejendommen, hvor disse genstande ikke umiddelbart er omfattet af Fritidshusförsäkringen. Det kunne f.eks. være:

 • Svensk registreret personbil
 • Campingvogn
 • Trailer/påhængsvogn (svensk: släp)
 • Traktor
 • Båd som ikke er omfattet af fritidshusförsäkringen
 • Værdien af træer, hvis man har en ikke ubetydelig skov

..for nu blot at nævne de oftest forekommende effekter. Det er selvfølgelig praktisk (og billigere), hvis det valgte forsikringsselskab også er i stand til at forsikre disse værdier.

Almänna reklamationsnämnden

Som navnet antyder, har Sverige en statslig klageinstans (ARN), hvortil tvister, f.eks. en given erstatnings størrelse eller mangel på samme, kan indbringes. ”Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt ‐ och utan avgift för parterna ‐ pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet.” Se mere på: www.arn.se.

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter