Generalforsamling d. 7. marts 2020

Velkommen til årets generalforsamling!

Den årlige generalforsamling er foreningens højeste myndighed, hvor medlemmer kan ytre holdninger og idéer samt lade deres stemme gælde. Det er også her, bestyrelsen fremlægger beretning, regnskab og budget for det kommende år.

I arkivet kan du finde relevante dokumenter vedrørende generalforsamlingen 2020 som årsberetning, årsregnskab m.m.

Læs dagsorden for generalforsamlingen her og tilmeld dig her. (Tilmelding kræver login.)

Som medlem af Danske Torpare har du adgang til generalforsamlingen og stemmeret. På generalforsamlingen vælges der desuden repræsentanter til foreningen som fx formand, bestyrelsesmedlemmer og kasserer. Har du ikke mulighed for at være til stede til generalforsamlingen, kan du afgive en fuldmagt i fysisk form (digitale fuldmagter godtages ikke).

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter