Håndværkerfradraget

Man kan kun få det svenske rotavdrag (håndværkerfradrag), hvis man er bosiddende i Sverige eller betaler skat i Sverige for mindst 90 % af den totale indkomst.
Der kan derimod opnås håndværkerfradrag for danskere med fritidshus i Sverige på den danske selvangivelse jf. reglerne angivet nedenfor.

Håndværkerfradrag 2018 og 2019

Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) for udvalgte serviceydelser og håndværksydelser, som er udført i hjemmet eller fritidsboligen. Som noget nyt kan du få fradrag for installation af tyverialarmer. Håndværkerfradrag for 2018 skal være betalt senest 28. februar 2019. Fradraget skal indberettes i TastSelv senest 1. maj 2019. Håndværksydelser giver fradrag på op til 12.200 kr. pr. person i 2019 (12.000 kr. i 2018).

• Du kan kun få fradrag for arbejdsløn inklusive moms (ikke for materialer).
• Du skal betale elektronisk fx med dankort, MobilePay, netbank (ikke med kontanter).
• Husk at gemme din dokumentation for det udførte arbejde.
• Fradragets værdi er ca. 26 %. Så hvis dit håndværkerfradrag er 3.000 kr., sparer du ca. 780 kr. i skat.

Håndværksydelser som giver fradrag

Der gælder følgende betingelser for håndværkerfradrag

• Fradraget er pr. person. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst, uanset hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for 6.100 kr. i serviceydelser i 2019 (6.000 kr. i 2018) og 12.200 kr. i håndværksydelser i 2019 (12.000 i 2018). Beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel.

• Beløbet skal betales elektronisk via fx dankort, MobilePay eller netbank. Betaling med kontanter giver ikke fradrag.

• Når der er tale om en helårsbolig, skal du bo der, mens arbejdet blev udført.

• Selv om du har både helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få fradrag for 6.100 kr. i serviceydelser i 2019 (6.000 kr. i 2018) og 12.200 kr. i håndværksydelser i 2019 (12.000 kr. i 2018).

• Du kan kun få fradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri.

• Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.

• Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson), og arbejdet skal betales digitalt, uanset beløb.

• Udført arbejde skal betales inden 1. marts året efter (fx arbejde udført i 2018 skal være betalt senest 28. februar 2019)

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter