fbpx
Наши партнеры

Har du modtaget brev om fastighetsdeklaration for småhuse?

Udgivet d. 19.10.2020, senest opdateret 02.11.2020

Det er tid til at betale fastighetsavgift. Hvert tredje år udsender Skatteverket en fastighetstaxering, som gælder for almindelige ”småhuse”, og som kun skal udfyldes, hvis der er foretaget ændringer som f.eks. til- og ombygning, forbedringer og anden vedligeholdelse.

Hvad er et småhus? Det er en ejendom for 1-2 familier, som ikke er en landbrugsejendom (lantbruksfastighet) eller erhvervsejendom.

Fristen er den 2. november 2020

En fastighetsdeklaration er på vej til dig fra Skatteverket. Hold derfor øje med breve fra Skatteverket, idet indberetningen skal ske senest den 2. november 2020*.

*Skatteverket har oplyst til Danske Torpare, at der har været udfordringer med udsendelsen af fastighetsdeklarationen, og den er derfor lidt forsinket. Såfremt der er ændringer, skal den udfyldte fastighetsdeklaration være Skatteverket i hænde senest den 2. november. Grundet forsinkelsen har Danske Torpare dog indgået aftale med Skatteverket om, at man kan få forlænget fristen med 30 dage ved at kontakte Skatteupplysningen og oplyse dit organisationsnummer (det tal, der starter med 30…). Se kontaktoplysninger nederst på denne side.

Bemærk, at deklarationsformularen normalt kun udsendes til én af ejerne i de tilfælde, hvor der er flere tinglyste ejere.

Kan stigningen i værdiansættelsen passe? 

Mange medlemmer beretter om store stigninger i de forslag til offentlig vurdering (taxeringsvärde), som Skatteverket sender ud i disse dage.

Vurderingerne hviler på udviklingen i salgspriser i en treårig periode, ud over at den enkelte ejendoms ”point-givning” om standarden spiller ind. Ejendomspriserne er på nationalt plan steget med 11,7% i årene 2016-2019. Regionalt kan der forekomme andre stigninger. Der kendes også eksempler på, at vurderingerne er sat ned.

Ønsker man at klage over værdiansættelsen, er muligheden til stede, men Danske Torpare kan ikke give noget generelt råd om, hvorvidt en klage vil være succesfuld. Samtidig bør man have i tankerne, at stigninger på 12-15% er almindelige.

Sådan gør du:

Hvis der er foretaget renoveringer på ejendommen, såsom udskiftning af vinduer eller lagt nyt gulv, angives det under ‘Bostadsbyggnadens standard’ (bygningens standard).

Hvis du ikke er ejer af ejendommen den 1. januar 2021, meddeler du dette på blanketten under ‘Ägarbyte’ (ejerskifte). Skatteverket får automatisk oplyst fra Lantmäteriet, når ejerskifte er sket og lagfarten (tinglysningen) er registreret.

Har du bygget til eller om:

Nybyggeri: En byggetilladelse (bygglov) kan påvirke taxeringsvärdet (værdisætningen) på ejendommen. Derfor skal du udfylde oplysningerne, hvor der står ‘nybyggnation’.

  • Hvis du ikke har påbegyndt nybyggeriet den 1. januar 2021, så angives dette i rubrikken: ‘Jag har bygglov för ett nytt bostadsbyggnaden, men har inte påbörjat bygget ännu’.
  • Hvis du har påbegyndt byggeriet, men stadig ikke gjort det færdigt, angiver du dette i rubrikken: ‘Du som håller på att bygga bostadsbyggnaden (nybyggnation)’.
  • Hvis byggeriet er færdiggjort den 1. januar 2021, skal dette angives. Hvis nybyggnationen er færdig den 1. januar 2021, skal du under rubrikken: ‘På tomten’ (på grunden) angive type af bebyggelse, bygningsår, husets størrelse, vand og afløb.

For dig, der har hus på lejet grund (arrende):

Du finder rubrikken ‘Bostadsbyggnaden‘ i din småhusdeklaration og udfylder følgende:

  • Hvilken type af bygning, der er tale om (fritliggende, rækkehus mv.)
  • Bygningsår
  • Størrelse (bo og biyta)
  • Alle oplysninger om bygningens standard under rubrikken ‘Standard’.

Hvis du har foretaget en om- eller tilbygning på dit hus på lejet grund i løbet af årene 2018-2020, skal dette angives under rubrikken: ‘Du som gjort om- eller tillbyggnad av bostadsbyggnaden 2018–2020′.

Kontakt Skatteverket

Tlf. nr.: + 46 8 564 851 60.

Mail: skatteverket@skatteverket.se.

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter