fbpx
Наши партнеры

Hvis du bliver syg på torpet – 112, skadestue og læge.

Udgivet den 11.09.2018, senest opdateret 30.01.2020

Bliver du syg eller kommer til skade, mens du opholder dig i Sverige, er det vigtigt at vide, hvor du skal henvende dig, og hvad reglerne er i landet.

112 ved ulykke og akut livsfare

Får du brug for hjælp under dit ophold, skal du i Sverige også ringe 112 ved akut livstruende tilstand.

Ringer man til 112, vil man, mens ambulancen er på vej, oftest blive ringet op af en sygeplejerske, som stiller en masse spørgsmål og kommunikerer svarene videre til ambulancepersonalet.

Lasarett, sjukhus og hospital

Ordet lasarett er et ældre ord. De allerfleste landelssygehuse kaldes lasarett, mens de stores sygehuse kaldes sjukhus.

Akut ikke-livstruende sygdom

I mange byer findes der en vårdcentral, som nærmest kan sammenlignes med et større lægehus med varierende udvalg af faciliteter såsom skadestue, røntgen, børnemodtagelse, modtagelse for gravide, psykiatrisk modtagelse m.m. En vårdcentral er normalt bemandet i almindelig dag-åbningstid.

På vårdcentralen henvender man sig telefonisk og får i en del tilfælde at vide, at man vil blive ringet op samme dag.

www.1177.se kan man finde den akutmottagning eller vårdcentral, som ligger nærmest. På telefonnummeret 1177, Sjukvårdsrådgivningen, kan man døgnet rundt få almene gode råd om sundhed og sygdom.

Nødblanket

Skadeblanket til ophæng til den information, du har brug for, hvis uheldet sker. Den kan udfyldes på PC inden print eller i hånden efter print.

Sæt den derefter på køleskabet eller et sted, hvor du ser den regelmæssigt og derfor kan huske, hvor den er.

Enkel receptfornyelse

På vårdcentralen kan man få fornyet sin recept ved personlig henvendelse og ved betaling af et beskedent beløb. Det er en god idé at have skrevet medikamenternes navne og styrke (antal milligram) ned, da navne på tabletter o.l. kan variere i de forskellige lande.

Desuden skal man lige være opmærksom på, at det suverænt er lægen, der bestemmer om han/hun vil udskrive en recept, når man ikke er kendt i det svenske sundhedssystem.

Hjemtransport

Nordisk Konvention fra 2003 sikrer, at merudgiften til transport til ens hjem i Danmark betales af det behandlende landsting, hvis lægen skønner, at hjemtransporten må ske med en dyrere transportform end oprindelig planlagt. Bemærk, at det er lægen, der afgør, hvad der er nødvendigt.

Egenbetaling i Sverige og refusion i Danmark

Skønt man fortsat bør kunne benytte det gule kort i Sverige, er der ej heller ved besøg i Sverige mulighed for ekstra refusion i Danmark.

Der har de første måneder efter sløjfningen af rejseforsikringen på det gule kort været en del forvirring om, hvilke fordele Nordisk Konvention fra 2003 gav.

Nøjere undersøgelse viser at de forskellige udgifter ved sygdom i Sverige nu betales således (når man ikke har en privat rejseforsikring):

* Merudgifter til hjemtransport på anden måde end planlagt og som af behandlende læge skønnes nødvendig betales (for den syge) af Sverige

* Egenbetalingen til vårdcentral, hospital, medicin, gebyrer for recepter etc. refunderes IKKE fra Danmark.

* Nu er det således, at der i Sverige er et loft på de maksimale udgifter man kan blive pålagt på sundhedsudgifter. Det er pt. SEK 1100 for vårdcentral, hospital osv. og SEK 2200 for medicin – alt pr 12 måneders periode.

For svenskere kører max beløbs registrering automatisk ved hjælp af personnummeret, ganske som de tilsvarende grænser for medicin betaling i Danmark. Danskere får et personnummerlignende registrerings-nummer ved første besøg i den svenske medicinske verden. Det er meget vigtigt at man gemmer det nummer, hvor man kan finde det – sammen med det blå og gule kort for eksempel.

Vær opmærksom på, at der også i Sverige findes private læger, sygehuse og klinikker, som ikke har kontrakt med landets offentlige sygesikring. Behandling her er ikke dækket af EU-reglerne eller de nordiske regler.

Forgiftning

Giftigt kryb, bær og svampe kan give et ubehageligt afbrud i en ellers dejlig tid på torpet. Hvis et familiemedlem klager over kløe, hovedpine, svimmelhed mm efter en bær- eller svampe-tur, så er Giftinformations-centralen et godt sted at hente hjælp. Der er mange gode råd om at forebygge forgiftninger.

Har man ingen internetforbindelse, går telefonnummeret 112 også dér, og da skal man bede om giftinformationen, der svarer døgnet rundt. Hvis det er mindre akut, ring da 08-331 231, som også svarer døgnet rundt.

Det blå og det gule sygesikringskort

Pr. 1. august 2014 afløste det blå sygesikringskort det gule sygesikringskort, når du rejser til et EU-land. Der findes dog en nordisk konvention, som gør, at du i Sverige også kan vise dit gule kort som identifikation, skulle du få brug for lægehjælp eller medicin. Samme konvention gør det også muligt at få betalt ekstraudgifter til evt. hjemtransport fra Sverige til Danmark. Den behandlende læge afgør, om man er berettiget. Læs mere her.

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter