fbpx
Наши партнеры

Indrejseregler når du tager til Sverige – og hjem igen

Udgivet 25.03.2021, Senest opdateret 31. maj 2021

Krav om fremvisning af negativ corona-test ved indrejse til Sverige bortfalder pr. den 31. maj.

Fra og med d. 31. maj ændres indrejserestriktionerne til Sverige for indrejsende, der bor i de nordiske lande. Kravet om at fremvise negativ test bortfalder. Læs regeringens pressemeddelelse her.

Samtidig fjerner Folkhälsomyndigheden også anbefalingen om karantæne for personer fra Danmark og andre lande i EU og EES-området, som er rejst ind i Sverige. Tidligere er det blevet anbefalet at isolere sig i syv dage.

Læs mere om Folkhälsomyndighetens retningslinier her.

Krav om corona-test og isolation ved indrejse til Danmark

Fra og med den 21. april bortfalder kravet om, at ejere af “egen ødegård eller eget afsidesliggende fritidshus” i Sverige skal isolere sig efter hjemkomst til Danmark, såfremt rejsen destination og formål har været at besøge huset i Sverige. Læs mere om, hvad der gør sig gældende i afsnittet “Rejs til egen ødegård uden isolation ved hjemkomst fra d. 21. april, opdateret d. 21. apr.”

Bemærk, at der ikke er nogen særregler for ødegårdsejere om at undgå test ved hjemkomst. Du skal derfor lade dig teste inden 24 timer efter hjemkomst.

Hvad gælder, hvis jeg er vaccineret?

Hvis du er dansk statsborger, og er færdigvaccineret for covid-19, er du undtaget krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. Læs mere på coronasmitte.dk her, under “Nærmere om særlige persongrupper” og “Hvad gælder hvis jeg er vaccineret?”.

Læs mere om corona, rejsevejledningen og situation her.

 

Særlig undtagelse fra isolation for ødegårdsejere

Myndighederne oplyser følgende:

Der gælder en særlig undtagelse fra isolation for danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark.

Rejser du eller dine nærtstående* ind i Danmark efter at have besøgt egen ødegård eller eget afsidesliggende fritidshus i Sverige, Norge, Finland, Åland eller Island gælder kravet om isolation ikke, hvis ødegården eller fritidshuset har beliggenhed i et land eller en region, som enten er gul eller orange. Hvis fritidshuset eller ødegården ligger i en region eller et land, der er rødt, skal du gå i isolation ved hjemkost til Danmark.

For at blive undtaget isolation, er det et krav, at du ikke gør nævneværdigt ophold andetsteds end ved fritidshuset eller ødegården, eksempelvis ved at tage på shoppingtur, overnatte på hotel, restaurantbesøg eller lignende. Du bør derfor så vidt muligt undgå ophold i tætbefolkede områder på vejen til og hjem fra ødegården eller fritidshuset.

Personer omfattet af reglen er den eller de personer, som har den fulde eller delvise ejendomsret over ødegården eller fritidshuset samt disses nærtstående.

*Følgende persongruppe omfattes af begrebet nærtstående: Ægtefælle, fast samlever, forlovede, kæreste, barn, stedbarn, plejebarn, barnebarn, stedbarnebarn, søskende, stedsøskende, forælder, stedforælder, plejeforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, svigerforælder og svigerbarn.

Det er således alene den eller de personer med ejendomsret over huset samt disses nærtstående, der kan fritages fra isolation efter indrejse i Danmark efter at have besøgt egen ødegård eller afsidesliggende fritidshus.

Der gælder ingen særregler for så vidt angår testkravet efter indrejse i Danmark.

Læs hele aftaleteksten her.

 

Der kan stadig være forskel i rejseforsikringer og på de enkelte arbejdspladser, så det er en god idé at undersøge hos sit forsikringsselskab og sin arbejdsgiver, hvad reglerne for rejser til Sverige er, hvis man planlægger at rejse til sin ødegård.

 

print

Indrejseregler til Sverige og regler for hjemkomst til DK

Efter 31. maj bortfalder kravet om at fremvise negativ test ved indrejse til Sverige, hvis du er bosiddende i et af de nordiske lande.

Få et overblik over, hvad du skal vide om indrejsereglerne til Sverige og Danmark her.

Har du covid-19-relaterede spørgsmål, kan du også ringe på den myndighedsfælles coronahotline på 70 20 02 33

Læs Sveriges krav og anbefalinger til indrejsende i Sverige her.

Rejs til egen ødegård fra d. 21. april uden krav om isolation ved hjemkomst til DK

Fra d. 21. april er det vedtaget af Folketinget, at man kan rejse til egen ødegård i Sverige, uden at man skal gå i isolation ved hjemkomst til Danmark. Der gælder dog ingen særregel for kravet om at tage en test inden for 24 timer ved ankomst til Danmark. Læs mere om undtagelsen her.

Er du færdigvaccineret er du også fritaget fra krav om test og isolation ved hjemkomst til Danmark. Læs mere på coronasmitte.dk.

X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter