fbpx
Наши партнеры

Invitation til medlemsmøder i november

Bestyrelsen i Danske Torpare inviterer jer hermed til medlemsmøder rundt om i landet og i Sverige med henblik på, at så mange medlemmer som muligt deltager og giver sin mening tilkende om foreningens fremtidige virke.

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen arbejdet meget med hvilken vej, vi skal gå. Bestyrelsen har derfor arbejdet på en ny strategi og handlingsplan, som forelægges på den kommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har indgående drøftet en række forhold, som er nødvendige at tage stilling til for at tilpasse organisationen. Der har været afholdt workshop med medlemmer, og nu er vi kommet så langt, at vi gerne vil høre jer, om I synes, at vi er på rette vej.

Vi har arbejdet med Danske Torpares formål, en ny vision og mission samt med værdier, som skal være kendetegnende for Danske Torpare. Desuden vil vi gerne have tilpasset vedtægterne, så de er mere tidssvarende og tilpasset nuværende forhold.

Med udgangspunkt i vores praksis, medlemsundersøgelse, vores medlemmers dialog med sekretariatet, erfaringer fra netværk, kurser, rådgivning mv., er det bestyrelsens vurdering at

Danske Torpare skal se sig selv som en interesseorganisation, der samler medlemmerne i et fællesskab, som møder medlemmernes behov.

Det omfatter bl.a.

 • det potentielle medlems/medlemmets køb af fritidshus med stort fokus på jura
 • det efterfølgende behov for løbende at få mere viden om vedligehold af huset
 • kendskab til svenske forhold (lovgivning, myndigheder mv.)
 • et stigende behov for at lære den svenske historie, kultur og natur samt samværsform bedre at kende
 • indgå i større eller mindre fællesskaber og aktiviteter.

Bestyrelsens samlede forslag til formål, vision, mission og værdier er udarbejdet ud fra ovenstående perspektiv.

Se medlemsmøderne her

DAGSORDEN TIL MEDLEMSMØDERNE

Dagsorden for kommende medlemsmøder i november 2019 er med udgangspunkt i det første medlemsmøde, der afholdes i Ballerup.

Dagsorden for medlemsmødet i Ballerup

Sted: Danske Torpares sekretariat, Industriparken 4, 2750 Ballerup

Tid: Torsdag den 7. november kl. 16:30-19:30

Dagsorden

 • Velkomst ved Kim Høgh, formand for Danske Torpare
 • Formål
 • Vision – hvilken retning skal vi arbejde efter?
 • Mission – hvad er meningen med Danske Torpare?
 • Værdier – hvilke værdier skal definere Danske Torpare?
 • Pause (deltagere bliver budt på sandwich og vand)
 • Vedtægter for Danske Torpare
 • Afslutning
print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter