fbpx

Invitation til workshop: Vær med til at forme foreningens fremtid

Formål

Danske Torpares bestyrelse inviterer til inspirationsmøde i vores nye lokaler i Ballerup på Industriparken 4, lørdag d. 4. maj kl. 10.00 – 14.00 om foreningens fremtidige virke.

Baggrunden herfor er, at der dels skal udvikles en ny vision og mission, som skal sætte retningen for foreningens drift og udvikling, dels skal bestyrelsen revidere foreningens vedtægter.

Vi skal sammen finde ud af, hvilken vej, vi skal gå. Bestyrelsen skal arbejde på en ny strategi og handlingsplan, som den ordinære generalforsamling skal tage stilling til i 2020.
Der er brug for grundige overvejelser og forberedelse, og særligt ønsker vi at inddrage vores medlemmer i denne proces. Derfor inviteres medlemmerne til denne workshop om vision og mission, hvor vi vil samle ca. 25 medlemmer fra hele landet. Herefter arbejder bestyrelsen videre med et oplæg, som efterfølgende præsenteres på opfølgende medlemsmøder rundt omkring i landet og i Sverige.
På de samme møder fremlægges et forslag til vedtægtsjusteringer, så medlemmerne er bekendte med begge dele, når de samlet fremlægges på generalforsamlingen 2020 til drøftelse og beslutning.

Dagsorden

1. Velkomst
2. Introduktion til opgaven og dagens forløb, formål og forventninger
3. Gennemgang af model og baggrund, derefter gruppearbejde om

a. foreningens formål
b. foreningens vision og mission
d. foreningens værdier

4. Fremlæggelser fra gruppearbejder

Vi finder også tid til frokost, kaffe og kage/frugt.

Tilmelding

Er du derfor interesseret i at deltage i denne workshop lørdag d. 4. maj, så send os en mail på mail@torpare.dk, så vender vi tilbage med mere information. Vi regner med ca. 25 deltagere til denne intense workshop.Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Vi håber, at du/I har lyst til at være med til at forme Danske Torpares fremtid.

 

 

Venlig hilsen
Kim Høgh
Formand

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter