fbpx
Наши партнеры

Når der ikke er nok vand: skal man bore eller grave en ny brønd?

Den varme, tørre sommer af 2018 har for nogle husejere i Sverige gjort det tydeligt, at brønden ikke giver nok vand. Danske Torpares tekniske rådgiver Bjørn Donnis deler ud af sine erfaringer med brønde, der dømmes ’’ude’’ – og belyser fordele og ulempe ved henholdsvis en gravet eller boret ny brønd.

En gravet brønd – begrænset ’gravesæson’ og usikre resultater

For at anlægge en ny gravet brønd er der nogle begrænsninger:
– der skal findes en entreprenør, der kan udføre arbejdet
– opgaven kan ikke udføres hele året
– der er omkostninger til stor (maskine) materiel samt arbejdstimer, udover selve installationen af rør m.m.
– der er risiko for at grave der hvor der ikke findes vand

I Sverige findes ikke længere professionelle brøndgravere, og skal man finde en entreprenør, der vil påtage sig opgaven. Opgaven indebærer en stor rendegraver, hvorefter graves der et ”krater”, til man får grundvand i bunden (eller må stoppe, fordi man når ned til grundfjeldet uden at finde vand, eller fordi rendegraveren ikke kan nå længere).

Dette gravearbejde bør i den sydlige tredjedel af Sverige foretages i august til november– senest i Skåne, Blekinge og ved østkysten, idet grundvandsstanden er lavest i disse måneder. I de nordligste egne af Sverige er det foråret, der er kritisk. Hvis man får gravet en sydsvensk brønd om foråret, kan man ikke vide, om den vil løbe tør i den anden halvdel af året.

Der skal nu fyldes lidt vasket grus i bunden af hullet, den første brøndring skal hejses ned, lægges omhyggeligt i vatter, og omkring den skal der fyldes mere grus. I alt skal man gerne få anbragt nogle kubikmeter grus uden om brøndens nederste del som vandmagasin. Man fortsætter ved at lægge cementmørtel på ringen (eller en gummipakning) og hejse brøndringe ned. Samtidig påfyldes den opgravede jord, der skal stampes let ind mod brøndringene. Helst anlægges en ”plade af ler” i netop frostfri dybde og med udad skrånende overflade.

Hertil kommer så installation af rør, hvorigennem pumpen suger mv.

Hvis arbejdet udføres rent kommercielt kommer det meget let til at koste omkr. 50.000 danske kroner.

Andre rapporterer, at de har fået brønden anlagt væsentlig billigere, typisk af en lokal alt-mulig-mand med adgang til en rendegraver – og oftest ”uden regning”. Desværre er det sjældent muligt på forhånd at vide, om entreprenøren faktisk har en forståelse for, hvorledes en god brønd anlægges, eller om han bare graver.

En boret brønd: kort anlægstid uden at grave hele haven op

Fordele ved at få boret en brønd er:

  • Kun et begrænset område påvirkes (ikke hele grunden skal graves op)
  • vandmængde og kvalitet er normalt bedre
  • kort anlægstid

Med hensyn til omkostningerne vil boring af en brønd typisk koste i størrelsesordenen SEK 50-70.000 – dette for ”alt” uden for huset: Boringen, pumpen, gravning af rende til vandledning og elledning og kontakt, relæ, ”tryckbrytare” inde i huset, eller hvor hydrofor/hydropress nu engang skal monteres.

Forudsætningerne er, at der ikke er mere end 5-6 meter jord ned til grundfjeldet, samt at brønd­boreren støder på en større mængde vand i omkr. 50-70 meters dybde. Hvis der er MERE jord over klippen, eller der skal bores dybere, vil det oftest blive noget dyrere.

Årsagen til den rimelige pris er delvis, at der bliver boret utroligt mange vand- og energi-boringer i Sverige – omkr. 10 000 vandboringer og pt. omkr. 40 000 ”energiboringer” pr. år. Så det er virkeligt et optimeret samlebåndsarbejde. (En energiboring er det samme som en vandboring, formålet er nu bare at skaffe ”noget” – vandet – der om vinteren er varmere end udeluften, og hvorfra en varmepumpe kan hente varmen på kolde vinterdage).

Hvis etablering af en boret brønd eller en vand­boring, som vi siger i Danmark, bliver aktuel for dig, bør du allerførst læse brochuren “Att anlägga brunn’’.

En anden brochure, fra Sveriges Geologiska undersökning , hvis 40 sider absolut er værd at studere inden man kontakter brøndboreren findes i denne link: resource.sgu.se/produkter/broschyrer/normbrunn-07.pdf.

For at tage kontakt til en brøndborer, er der to større organisationer:

Avanti www.avantisystem.se  og Geotec www.geotec.se samt enkelte, der opererer uafhængigt. De sidste kan være absolut udmærkede – men vi anbefaler, at indhente information eller anbefalinger om disse, inden man vælger en af disse.

Avanti har positivt meddelt at de gerne vil svare på spørgsmål om brøndboring og borede brønde fra foreningens medlemmer. Skriv til kansli@avantisystem.se

Når du træffer aftalen, skal du vælge hvilken ”usikkerhed”, du vil acceptere. Studér brochuren Att anlägga brunn, som er omtalt ovenfor. Det er ikke ualmindeligt, at de ekstra udgifter (eller sparede udgifter) ved en væsentlig dybere brønd (eller ikke så dyb brønd) deles af kunden og brøndboreren: Men det skal være klart aftalt i kontrakten. Ligeledes bør det aftales, hvor meget vand brønden skal kunne levere ved en ”prøve­pumpning”.

Det skal ligeledes være klart, hvor meget det koster, hvis der er så langt ned til klippen, at der skal sættes flere foringsrør sammen.

Inden man mødes med brøndboreren, vil det være en stor fordel at sætte sig lidt ind i, hvad hele processen går ud på. Avanti-system har skrevet en ”håndbog”, der findes her: avantisystem.se/om-avanti/trycksaker – klik derefter på den blå tekst: Brunnsborrarhandboken .

Når den borede brønd er færdig, vil vandet stige til ca. grundvandets dybde – nogle få meter under overfladen. Alligevel skal pumpen stå nede på bunden af boringen, fordi der er brug for en stor del af volumenet i det snævre hul, når pumpen skal pumpe 100 – 200 liter op i hydroforen.

Forsøger man sig med en håndpumpe over en boret brønd, skal man erindre, at vandstanden synker dramatisk, når der pumpes – og stiger hurtigt igen. Derfor skal selve pumpemekanismen under en ”gårdpumpe” muligvis monteres dybt ved hjælp af et af de forlængersæt man kan købe til gårdpumper.

Det er også muligt at studere andre brønde i nabolaget – dybden til klippe og dybden til vand, ved at se i Brunnsarkivet.

Brunnsarkivet

Arkivet giver information om, hvordan undergrunden ser ud lige omkring ens hus. Det kan være relevant hvis man undersøger, hvor dybt man i området typisk skal bore for at finde vand, hvor meget vand man normalt finder i nærheden af dit hus ligger og hvor langt der er ned til grundfjeldet?  Når der bores en ny brønd, indberettes de data, der registreres, til Brunnsarkivet hos Sveriges geologiska undersökning, SGU. En stor del af disse data er principielt tilgængelige for alle gennem linket: apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar-sv.html

Når der er zoomet langt nok ind, kommer kortet til at se ud som nedenfor. De kulørte ”dråber” og cirkler er boringerne. Klik på brønden du er interesseret i.

Der åbnes nu et vindue med den arkiverede information vedr. denne brønd. Den information, der vil dukke op, vil se ud som de to venstre kolonner i tabellen:

Brunns-ID 998036271 FORKLARING
Fastighet YSBY 4:23 Matrikelnummer
Läge 5M O HB 5 m øst for hovedbygning
Borrdatum 19980216 16-feb-98
Totaldjup 61.0 Dybde 61 meter
Djup till berg 4 4m fra overflade til klippen
Vattenmängd 1200 Gav (mindst) 1200 liter/time
Rörborrning till 6.0 Røret går ned i 6 meters dybde
Bottendiameter 139.0 Boringen er 139 mm i diameter
Tätning CEMENTERING Røret er tætnet mod klippen med cement
Användning HUSHÅLL, FRITIDSHUS, MINDRE

LANTBRUK

Husets anvendelse
N 6261795 Koordinater i “Rikets nät”
E 387149 Koordinater i “Rikets nät”
Lägesfel <100 m ..med en usikkerhed på


De mest interessante data fra studiet af naboernes brønde er :

  • TOTALDJUP (hvor dybt måtte man bore?)
  • DJUP TILL BERG (hvor langt var der ned til grundfjeldet)
  • VATTENMANGD (hvor mange liter/time gav brønden ved prøvepumpningen).

Hvis dataene er temmelig ens, vil du have fået en idé om, hvad der er i vente. Hvis ikke de er ens, kan du prøve at ”læse landskabet” – f.eks. vil der typisk være relativt langt ned til grundfjeldet i bunden af ”dalen” (på grund af aflejringer) og kort oppe på dalsiderne. Samlet set, vil disse informationer kunne give dig et argumenteret ’’gæt’’ for situationen ved netop dit hus.

Danske Torpare giver gratis rådgivning til medlemmer ved drift, vedligehold, renovering af fritidshuse i Sverige, og varetager medlemmernes interesser ved svenske myndigheder m.m.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål her? Vores Videnscenter er fuld af relevant information og emner for dig der ejer hus i Sverige – eller overvejer at få det. Danske Torpare giver gratis rådgivning til medlemmerne gennem vores tilknyttede rådgivere og videnscentret. Bliv medlem nu for at få relevante rabatter, gratis vejledning og meget mere.

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter