fbpx
Наши партнеры

Når død og skilsmisse kræver sin ret …

Hvordan håndteres de nødvendige ændringer i ejerforholdene? Og hvad lurer der af klassiske fejl? TEKST: LARS HOLM RASMUSSEN - Danske Torpares advokat og juridiske rådgiver Emnet ejerskifte ved dødsfald er omtalt i to artikler i TORPARE nr. 134 og 135 fra februar og april 2011. Artiklerne, der handler om henholdsvis længstlevende ægtefælles overtagelse af den svenske ejendom efter førstafdøde og om dødsboets og arvingernes dispositioner efter længstlevendes død, giver stadig dækkende information om, hvordan man forholder sig, når ejerskabet til den svenske ejendom skal ændres som følge af ejerens død. Vi opfordrer til, at man læser disse artikler. I denne artikel gives et resumé med fremhævelse af hovedtrækkene og en kort omtale af enkelte ændringer og klassiske fejl.
Bliv medlem for at læse videre! Er du allerede medlem? Klik for at logge ind.
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter