Andelsforeninger

Mange af foreningens medlemmer er flere om at eje en ødegård eller et fritidshus. Det kan være en rigtig god løsning til at få adgang til det svenske boligmarked, især økonomisk.

Det kan dog også give nogle udfordringer, når der står mere end én ejer på skødet. Meget bør overvejes både før købet, og mens ejerskabet består. Og her er der hjælp at hente i netværket.

Hjælp til juridiske spørgsmål m.m.

I 2012 opstod dette netværk for andelsforeninger, hvor du kan få hjælp til juridiske spørgsmål samt dele erfaringer og viden med andre i samme situation.

Netværket har fokus på, hvordan man i fællesskab driver en andelsforening bedst muligt, hvor økonomi, planlægning, drift og vedligehold er vigtige punkter.

Tovholder for netværket er Bjørn Nielsen.

Bliv medlem af netværket for andelsforeninger

Hvis du ønsker at vide mere eller deltage i netværket, kan du kontakte os på e-mail eller ringe på telefon 39 29 52 82. Det er gratis at deltage i netværket.

Få gode råd om fælles eje af ejendom i artikel fra medlemsbladet Torpare.

Kursusmateriale

Her har du lejlighed til at kigge nærmere på det materiale, som advokat Bjørn Nielsen brugte til foreningens kursus “Sameje og foreninger” i november 2011.

Læs kursusmaterialet her