Jagtnetværket

Jagtnetværkets formål er at skabe et fællesskab mellem medlemmer af Danske Torpare med interesse for jagt og naturpleje og alle medlemmer af Danske Torpare er velkommen i Jagtnetværket.

Jagtnetværket er kommet på benene i løbet af 2019 og netværket har pt. over 170 medlemmer. Der er dannet en styregruppe på 4-8 personer.

Styregruppen har blandt andet til opgave at sørge for, at der bliver udarbejdet og fremsendt infobreve samt anden relevant information, indkalde og afholde netværksmøder og efterfølgende sende referater fra møder ud.

Jagt og naturpleje er et rigtigt stort område med mange facetter, der kan danne grundlag for drøftelse, temaaftener osv.

Styregruppen har på deres første møder drøftet emner som en ABC for jægere i det svenske, våben og lyddæmper ud og ind af Sverige, eftersøgshunde, ammunition, jagttider, samarbejde med det Svenske Jægerforbund, foredragsholdere til temaaftner, indkøbsaftaler med relevante butikker samt etablering af vildager og beplantning mm.

Der er emner nok at tage fat på, og går du med idéer, så hold dig ikke tilbage – kontakt Styregruppen på jagtnetvaerk@torpare.dk

Jagtnetværket drives af os selv med opbakning fra Danske Torpares sekretariat, som bistår med vedligeholdelse af medlemsdatabase, oprettelse af jagtnetværket på foreningens hjemmeside, kommunikation i nyhedsbreve samt bookning af lokaler i Ballerup.

Har dette givet dig blod på tanden og lyst til at deltage i dette spændende netværk så kontakt sekretariatet på mail@torpare.dk

Jagtnetværket opfordrer til at alle medlemmer holder sig opdateret med lovgivningen for jagt i Sverige. Hvis du er i tvivl om specifikke regler, så kontakt Styregruppen på jagtnetvaerk@torpare.dk.

Styregruppemedlemmet fra Danske Torpares jagtnetværk, Thomas Lind, anbefaler således i en artikel fra 2021 skrevet af journalist Jan Henricson på Sverige største jagttidende Svenskjakt.se:
Skyd ikke mere vildt end marken producerer, læg ikke lokkemad for tæt på nabomarksgrænsen og søg konsensus med dine naboer. Alt dette tjener bedre i længden.”

Du kan læse hele artiklen her (artiklen står på svensk).