Skovbrug

Omkring 10% af foreningens medlemmer er involveret i skovbrug i forbindelse med deres grund i Sverige. Derfor startede foreningen for nogle år siden et netværk for medlemmer med små og store skovejendomme for at skabe hjælp til “selvhjælp”.

Deler viden og erfaringer

Formålet er, at netværket kan trække på hinanden og udveksle både viden og erfaring samt få adgang til kvalificeret bistand fra relevante rådgivere på skovbrugsområdet.

Skovgruppen mødes 2 gange om året i sekretariatet i Ballerup. Tovholder for netværket er Bent Hansen.

Læs artikler om skovbrug

Her er 2 artikler fra torpare-bladet, hvor du får en introduktion til skovbrug i Sverige samt en torpare-fortælling fra en skovbruger/jæger/andelshaver i skovsbrugskoncern.

Bliv medlem af netværket for skovbrug

Hvis du vil vide mere om gruppens arbejde eller ønsker at deltage i netværket, kan du skrive til os på e-mail eller ringe på telefon 39 29 52 82. Det er gratis at deltage i netværket.