Udlejere

Der er flere måder at leje fritidshuset i Sverige ud på. Nogle står selv for det hele, mens andre bruger et bureau.

Netværk for udlejere er for alle, uanset hvordan udlejningen sker. Formålet med netværket er at sikre gode vilkår og gøre udlejningen nem og sikker for private udlejere af svenske fritidshuse.

Dialog med udlejningsbureauer og serviceleverandører

En af netværkets opgaver er at gøre det så attraktivt som muligt at udleje sit fritidshus i Sverige.

Viden og erfaringer deles

Som udlejer er der både regler, herunder de skattemæssige regler, og praktiske procedurer, der er gode at kende, og netværkets medlemmer har viden og erfaringer, der kan trækkes på.

Tovholder for netværket er medlem Henrik Græsdal.

Bliv medlem af netværket for udlejere

Hvis du ønsker at vide mere eller deltage i netværket, kan du kontakte os på e-mail eller ringe på telefon 39 29 52 82. Det er gratis at deltage i netværket.