Bestyrelse

Danske Torpare har en bestyrelse på i alt 5 personer, som vælges af generalforsamlingen.


Kim Høgh
bestyrelsesFormand
Mail: mail@torpare.dk


Anders Grand
Næstformand og kasserer
Mail: ag@torpare.dk


Bjørn Donnis
Bestyrelsesmedlem
Mail: bd@torpare.dk


Lisbeth Bekker
Bestyrelsesmedlem
Mail: mail@torpare.dk


Torben Bæk-sørensen
Bestyrelsesmedlem

Der er tre suppleanter til bestyrelsen:

Gitte Kluk
Alice Jacobsen
Svend Hørup

Her kan du læse referater fra tidligere bestyrelsesmøder.