Bestyrelse

Danske Torpare har en bestyrelse på i alt 5 personer, som vælges af generalforsamlingen.


Kim Høgh
Konstitueret Formand
Mail: mail@torpare.dk


Anders Grand
Næstformand og kasserer
Mail: ag@torpare.dk


Bjørn Donnis
Bestyrelsesmedlem
Mail: bd@torpare.dk


Claus Egeris
Bestyrelsesmedlem
Mail: ce@torpare.dk


Lisbeth Bekker
Bestyrelsesmedlem
Mail: mail@torpare.dk

Der er 5 suppleanter til bestyrelsen:

Gitte Kluk
Emilia Kollemorten
Alice Jacobsen
Torben Bæk-Sørensen
Svend Hørup