Rådgivere

Juridisk rådgivning

Foreningen har en frivillig advokat tilknyttet rådgivningen til medlemmerne vedrørende jura og skat, nemlig advokat Lars Holm Rasmussen.

Har du brug for juridisk rådgivning, er du meget velkommen til at skrive en mail til mail@torpare.dk.


Lars Holm Rasmussen
Advokat
Jura- og skatterådgivn.

Lars er advokat og kan rådgive om boligkøb og -salg i Sverige, svensk ejendomsret, generationsskifte og mange andre dele af den svenske lovgivning. Og han kan formidle kontakt til svenske advokater.

Teknisk rådgivning

Foreningen har flere tekniske rådgivere som alle er behjælpsomme med at besvare spørgsmål og guide vores medlemmer.

Bjørn Donnis, bestyrelsesmedlem, er ansvarlig for den tekniske rådgivning.

Har du brug for teknisk rådgivning, er du velkommen til at skrive en mail til mail@torpare.dk.


Bjørn Donnis
Bestyrelsesmedlem
Teknisk rådgivning

Bjørn er uddannet civilingeniør i kemi og har i mange år arbejdet med at udvikle raffinadeiprocesser. Han kan blandt andet rådgive om brønd, afløb og vandkvalitet.


Anders Larsen
Murer, ingeniør
Teknisk rådgivning

Anders er uddannet murer og teknikumingeniør inden for bygge og anlæg. Han kan rådgive om blandt andet renovering af torpet og etablering af solcelleanlæg og brønd.


Torben Holst
Konservator
Teknisk rådgivning

Torben er uddannet kulturhistorisk konservator og har i mange år arbejdet hos Nationalmuseet. Han kan rådgive om maling, og om hvordan man restaurerer og bevarer originale detaljer i torpet.


Jesper Holm
Tømrer, arkitekt
Teknisk rådgivning

Jesper er uddannet tømrersvend, bygningskonstruktør og arkitekt og har arbejdet i byggebranchen i 40 år. han kan rådgive om arkitektur og byggeteknik mm.

Svend Hørup
Suppleant i bestyrelsen
Kloakmester
Teknisk rådgivning

Svend har i 25 år arbejdet som autoriseret kloakmester, og sidder blandt andet med i bestyrelsen i kloaksektionen i Dansk Byggeri. Han kan rådgive om afløb, vand og fugtproblemer mm.

Jesper Holm, ny frivillig rådgiver, TORPARE 177 (side 42).
Torben Holst,ny frivillig rådgiver, TORPARE 178 (side 16).
Anders Larsen, ny frivillig rådgiver, TORPARE 179 (side 34).